Kategoriarkiv: Museerna

Insekterna flyttar in

  Inflyttningen av de Entomologiska samlingarna från Zoologiska muséet till Ekologihuset har hunnit en bra bit på väg. Det spritlagda materialet är på plats i sitt utrymme och mycket av de torra insektssamlingarna finns nu insatta i det nya kompakta hyllsystemet i källaren. Allt torrt material fryses först i två veckor innan det anländer till Ekologihuset för att minska risken … Läs mer

Händelser/Museerna Kommentarer inaktiverade för Insekterna flyttar in

Avgående museichefer avtackades

  I onsdags var det dags för ännu fler avtackningar. I sommar går nämligen både Ingvar Kärnefeldt och Sven-Axel Bengtsson i pension. De har varit chef för var sitt museum, Ingvar för Botaniska och Sven-Axel för Zoologiska.

Händelser/Museerna Kommentarer inaktiverade för Avgående museichefer avtackades

Rundvandring bland mossor, lavar och växter

Den 12 maj var det guidad tur på Botaniska museet. Ulf Arup, Torbjörn Tyler och Patrik Frödén visade och berättade om museet. Nedan finns några bilder från det tillfället. Alla bilder är fotograferade av Patrik Frödén utom bilden på Patrik vid datorn. Den har Ulf Arup tagit. Han har även skrivit bildtexterna. Tack Ulf, Torbjörn och Patrik.

Händelser/Museerna/Vetenskapliga aktiviteter SACT Kommentarer inaktiverade för Rundvandring bland mossor, lavar och växter

En sista tur genom de zoologiska samlingarna

Högtidssalen ekade tomt när vi igår samlades för att hinna med en guidad tur på Zoologiska museet innan flytten till Gastelyckan. SACT (Scientific Activities group) hade utlyst guidningen och de 35 platserna fylldes

Händelser/Museerna/Vetenskapliga aktiviteter SACT 4

Förnyat stöd till Biologiska museerna 2011-2013

ArtDatabanken har genom Svenska artprojektet beslutat stödja verksamheten vid Biologiska museerna med 12 508 000 kr under perioden 2011-2013. Dessutom har man beslutat stödja samarbetsprojektet Sveriges virtuella herbarium, som koordineras av Biologiska museerna, med 8 622 000 kr under samma period. I Sveriges virtuella herbarium deltar även

Ekonomi/Museerna 6

Systematikdagarna 22-23 nov. 2010 i Göteborg

För sjätte året i följd anordnades Systematikdagarna, denna gång i Göteborg med Naturhistoriska museet, Botaniska trädgården, Göteborgs universitet och ArtDatabanken som arrangörer. Mötet samlade detta år 136 deltagare, merparten knutna till något av de större universiteten i Sverige, men en mindre andel kom från mindre högskolor samt några utländska universitet. Under de två dagarna mötet ägde rum presenterades en

Händelser/Museerna/Systematik 2

Biologi på kalas – kulturkalas

Aktiviteter, action och spänning var vad Biologiska institutionen (vissa delar tillsammans med Nationalencyklopedin) bjöd på i lördags (25/9). I tälten utanför Fysicum kunde man ”använda skallen” och gissa bajs, titta i mikroskop och ta reda

Biologishow/Händelser/Kulturkalas/Museerna 3

Lång dags färd: Beslut i museifrågan

Styrelsen fattade idag beslut i frågan om lokalisering av museiverksamheten och delar av samlingarna. Frågan har intresserat många – inte minst delar av personalen på det botaniska muséet . Ulf Arup från Botaniska muséet deltog i styrelsemötet och redovisade synpunkter på det beslutsförslag som ledningsgruppen bilagt

Museerna/Styrelse 2

Vad händer med museerna?

Den senaste månaden har ett intensivt arbete pågått med målet att garantera museernas personal arbetsplatser inom Biologicentrum så att all verksamhet förutom basal samlingsvård i arkiven kan bedrivas på norra campus. Motiven för denna lösning är att vi vill integrera museerna och verksamheten vid dessa med övrig biologi i Lund och samtidigt åstadkomma ett effektivare lokalutnyttjande. Samlingar som inte kräver … Läs mer

Lägesrapporter/Museerna 12

Stoppa flytten av de Biologiska museerna till Campus Gastelyckan

Brev från den tillträdande prefekten till Naturvetenskapliga fakultetens ledning och Rektor. Önskan om skyndsamt sammanträffande mellan rektor, naturvetenskapliga fakultetens ledning och ledningen för den nya biologiska storinstitutionen rörande snabbutredning om Biologiska museernas placering och anknytning till övrig biologi, samt omedelbart stopp för Campus Gastelyckan. Som tillträdande prefekt för den nya biologiska storinstitutionen, en sammanslagning av institutionerna för biologisk grundutbildning, ekologiska … Läs mer

Händelser/Museerna/Prefekt 7