Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Sida 3 / 5

oktober 12, 2012 | Inger Ekström

Fräck fredag i fåtöljen

Generna som gör det – sex, moth and rock ‘n’ roll var titeln på föredraget när Christer Löfstedt tog plats i fakultetens fredagsfåtölj (läs …
 • Föreläsning
 • Forskning
 • Händelser
 • Prefekt
0 Kommentarer
oktober 6, 2011 | Inger Ekström

Pengar och ännu mera pengar!

Många duktiga medarbetare drar in pengar utifrån till verksamheten vid Biologiska institutionen. Jag vill uttrycka min uppskattning över era ansträngningar - både de som …
 • Ansökningar
 • Prefekt
0 Kommentarer
december 22, 2010 | Inger Ekström

Enhetschefer, studierektorer och forskarutbildning

Vid styrelsemötet den 15 december utsågs enhetschefer för fem av de nya enheterna. Prefekten fick i uppdrag att utse den sjätte. Följande personer har …
 • Händelser
 • Organisation
 • Prefekt
 • Styrelse
26 Kommentarer
november 16, 2010 | Christer Löfstedt

Inget mirakel och inte anonymt

Istället för att skriva bland kommentarerna till tidigare inlägg om Goda Ekonomiska nyheter - och andra så gör jag ett sista försök från min …
 • Ekonomi
 • Händelser
 • Organisation
 • Prefekt
2 Kommentarer
november 10, 2010 | Inger Ekström

Goda ekonomiska nyheter – och andra

Fakultetsstyrelsen fastställde 2009-06-03 en treårig avbetalningsplan för de ackumulerade underskotten på dryga 18 miljoner kronor vid dåvarande institutionen för Cell- och organismbiologi. I samband …
 • Lägesrapporter
 • Okategoriserade
 • Prefekt
12 Kommentarer
september 26, 2010 | Christer Löfstedt

Den nya organisationen för Biologin i Lund

Styrelsen för Biologiska institutionen beslutade vid styrelsemötet den 22 september att i allt väsentligt följa ledningsgruppens förslag till organisationsbeslut: Forskningsverksamheten vid Biologiska institutionen skall
 • Händelser
 • Möte
 • Organisation
 • Prefekt
 • Styrelse
2 Kommentarer
juli 8, 2010 | Inger Ekström

Infrastrukturgruppen nästan utsedd

Infrastrukturgruppen kommer att bereda en rad tunga frågor inom Biologiska institutionen. Rekrytering av medlemmar kom av sig under våren, dels p g a att …
 • Infrastruktur
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Prefekt
0 Kommentarer
juli 8, 2010 | Inger Ekström

Så här ser Biologibibliotekets nya styrgrupp ut

”Styrgrupp bibliotek leds av en lärarrepresentant och har därutöver en doktorand, en GU-student, 3 lärare och två bibliotekarier/bibliotekspersonal. Styrgruppen ansvarar för institutionens biblioteksservice och …
 • Bibliotek
 • Biologibibliotekets styrgrupp
 • Nämnder och arbetsgrupper
 • Prefekt
3 Kommentarer
juli 7, 2010 | Inger Ekström

Intendentur, reception(er) och verkstad – och webben

Carl Sjökvist är liksom tidigare intendent med ansvar för Ekologihuset. Motsvarande funktion för Biologihuset (det samlade namnet på gamla och nya huskroppar) upprätthålls av …
 • Organisation
 • Prefekt
 • Webb
0 Kommentarer
juli 2, 2010 | Inger Ekström

Zoologiska institutionen 1917-2010

Lennart Cederholm, Rolf Elofsson, Patrick Meurling m fl har som tidigare nämnts sammanställt en trevlig och innehållsrik skrift om livet på Helgonavägen 3 1917-2010. …
 • E-bok
 • Prefekt
0 Kommentarer