Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Sida 2 / 8

oktober 13, 2017 | Inger Ekström

“Icke-svar” från Rektor på prorektorskrivelse

Rektor och universitetsstyrelsens ordförande har svarat på vår skrivelse - och andra skrivelser - med synpunkter på och frågor kring rekryteringen av ny prorektor …
 • Prefekt
0 Kommentarer
oktober 6, 2017 | Inger Ekström

Anhållan om omgjord rekrytering

Christer Löfstedt och ledningen för institutionen har skrivit till Universitetsstyrelsen och Rektor och bett dem göra om rekryteringen av prorektor: Vi anhåller om att …
 • Händelser
 • Prefekt
0 Kommentarer
april 28, 2017 | Inger Ekström

Third time – better than ever

Today our Head of the Department, Christer Löfstedt, held his third “State of the Union” talk about how things are going
 • Händelser
 • Prefekt
 • Vetenskapliga aktiviteter SACT
0 Kommentarer
april 23, 2015 | Inger Ekström

Nationens tillstånd är gott – i alla fall institutionens

På dagens SACT-seminarium höll vår prefekt Christer Löfstedt sitt ”State of the Union”-tal i en välfylld Blå hall. Han berättade hur läget för institutionen …
 • Föreläsning
 • Händelser
 • Prefekt
 • Vetenskapliga aktiviteter SACT
0 Kommentarer
december 19, 2014 | Inger Ekström

Prefektens julbrev 2014

The Christmas letter in English (pdf). ”Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett stycke av fastlandet, …
 • Prefekt
0 Kommentarer
maj 21, 2014 | Inger Ekström

En forskningsstrategi för biologiska institutionen

Rektor har anmodat fakulteterna att formulera en forskningsstrategi för de kommande 6 åren. Fakulteten har låtit uppmaningen, med en del konkretiseringar (pdf), gå vidare …
 • Forskning
 • Prefekt
5 Kommentarer
mars 19, 2014 | Inger Ekström

Prefektunderskrifter i ansökningstider

I samband med ansökningar till de flesta externa finansiärer krävs prefektens underskrift och godkännande. Även när det inte krävs av finansiären så krävs alltid …
 • Ansökningar
 • Prefekt
0 Kommentarer