Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för styrelsemöte den 26/9 -19

Den 26 september klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Ekonomirapport tertialbokslut II (bilaga)
 6. Förslag till förändring av personalfrågor i institutionsstyrelsen. (bilaga – beslutspunkt)
 7. Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning: Personaladministratör (bilaga)
 8. Övriga tjänstetillsättningar
 9. Övriga informationspunkter
  • Ombyggnationer och lokalplanering
  • Fyllnadsval till valberedning
  • Nytt från fakultet och ledningsråd
 10. Eventuellt övrigt
september 19, 2019

Inlägget postades i

Händelser Kallelse Möte Styrelse