Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för styrelsemötet den 10/4 -19

Den 10 april har institutionsstyrelsen möte. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Adjungera studierektor för grundutbildningen till styrelsemöten
 6. Beslut FUNs mandatperioder och sammansättning (bilaga) Föredragande Emma Kritzberg
 7. Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning:
  • Forskare – Biodiversitet (bilaga)
  • BUL – Molekylärbiologi (bilaga)
  • BUL/UL – Bioinformatik (bilaga)
 8. Informationspunkter
  • Arbetsordning och beslutsbefogenheter vid Biologiska institutionen
  • Infrastrukturutredning (bilaga)
  • Ombyggnationer och lokalplanering
  • Övriga tjänstetillsättningar
  • Nytt från fakultet och ledningsråd
 9. Eventuellt övrigt
april 4, 2019

Inlägget postades i

Händelser Kallelse Möte Styrelse