Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för styrelsemötet den 18/11

Den 18 november klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte via Zoom.

Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Personal – Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning: – 30% tjänst som bioinformatiker (bilaga 1)
 6. Personal – Övriga tjänstetillsättningar
 7. Budget 2020 – (Bilaga 2)
 8. Övriga informationspunkter
  • Nya anslag
  • Infrastrukturmedel från fakulteten
  • Information från ledningsråd
 9. Eventuellt övrigt
november 12, 2020

Inlägget postades i

Händelser Kallelse Möte Styrelse