Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för styrelsemötet den 18/12 -19

Institutionsstyrelsen har möte den 18 december klockan 13.15 i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Personal – Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning: Inga nya ärende
 6. Personal – Övriga tjänstetillsättningar (bilaga)
  • Forskare Akv. Eko
  • Forskare Funktionell zoologi (pågående)
 7. Informationspunkter
  • Budget 2020
  • Information från ledningsråd
  • RQ20
  • Tillsättande av ställföreträdande prefekt
  • Övrig information
 8. Mötestider för våren 2020 förslag onsdagar 13.15-16.00 datum; 12 feb, 1 april och 27 maj
 9. Eventuellt övrigt
december 12, 2019

Inlägget postades i

Händelser Kallelse Möte Styrelse