Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för styrelsemötet den 31/5

Den 31 maj klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Redovisning tertialbokslut I – Bilaga 1 (Föredragande Peter Stenild Matthesen)
 6. Personal – Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning:
  – Inga tjänster
 7. Personal – Övriga tjänstetillsättningar
 8. Strategiska planen
 9. Informationspunkter
  • Prefektbeslut
  • Övrig information
 10. Eventuellt övrigt
maj 25, 2023

Inlägget postades i

Kallelse Möte Styrelse