Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från styrelsemötet den 12/4 -23

Den 12 april hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterade de bland annat förslag på ny enhetsindelning och lokalkostnader. Du hittar hela protokollet på vår internwebb.

april 24, 2023

Inlägget postades i

Händelser Möte Protokoll Styrelse