Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning till styrelsemötet den 13/2 -19

Den 13 februari klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Rapport Bokslut 2018 (bilaga) Föredragande Joakim Nilsson
 6. Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning: Forskare – Evolutionär ekologi – CanMove (bilaga) Forskare – Funktionell zoologi (bilaga)
 7. Förordnande som studierektor för utbildning; Förslag: Emma Kritzberg förordnas som biträdande studierektor för forskarutbildningen i 3 år.
 8. Genomgång av psykosocial arbetsmiljöenkät Föredragande: Anders Brodin
 9. Informationspunkter Arbetsordning och beslutsbefogenheter vid Biologiska institutionen (bilaga)
 10. Infrastrukturutredning
 11. Eventuellt övrigt
februari 7, 2019

Inlägget postades i

Händelser Kallelse Möte Styrelse