Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Minnesantecknigar från FUNs möte 27/3 -19

Den 27 mars hade forskarutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat FUNs roll och sammansättning, BLAM -19, träffar med Biologiska doktorandrådet och fakulteten, visionsmötet och FU-kurser på institutionen. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet på vår interna webbplats (pdf; 180 kB; nytt fönster).