Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Minnesanteckningar från FUNs möte den 10/11 -22

FUN

Den 10 november hade forskarutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat BLAM, doktorandernas arbetsmiljösituation, kursen Doktorandstudier i biologi: vetenskap och dess filosofi och översynen av institutionens enhetsindelning. Hela minnesanteckningen finns på vår internwebb.