Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från styrelsemötet 14/12 -22

Den 14 december hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat budgeten för 2023, personalärenden, översynen av enheterna och eventuella strömbortfall. Hela protokollet finns på vår internwebb.

januari 9, 2023

Inlägget postades i

Händelser Möte Protokoll Styrelse