Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från styrelsemötet den 1/6 -22

Den 1 juni hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat tertialbokslut 1, pensionsavgångar, tjänstetillsättningar, strategiska planen, disputationskonstnader, kostnader för svenskundervisning och krisledningsgrupp. Hela protokollet hittar du på vår intenwebb.

juni 8, 2022

Inlägget postades i

Händelser Möte Protokoll Styrelse

En kommentar

  1. Christer Löfstedt

    Jag klickar på länken men kommer inte till ngt protokoll. Bara ”rundgång”.

Kommentarsfältet är stängt.