Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från styrelsemötet den 10/4 -19

Den 10 april hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat workshop för doktorandhandledare, FUNs mandatperioder och sammansättning, anställningsärenden, delegationsordningen, infrastrukturerna, lokaler, ny fördelningsmodell för GU, STRUTen, RQ20 och val av ställföreträdande prefekt. Läs mer i protokollet från mötet på vår interna webbplats (pdf; 132 kB; nytt fönster).

maj 10, 2019

Inlägget postades i

Händelser Möte Protokoll Styrelse