Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från styrelsemötet den 13/2 -19

Den 13 februari hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat bokslutet, anställningsärenden, studierektor för forskarutbildningen, delegationsordningen, infrastrukturutredningen och den psykosociala skyddsronden. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

april 4, 2019

Inlägget postades i

Händelser Möte Protokoll Styrelse