Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från styrelsemötet den 23/11 -22

Den 23 november hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat budgeten för 2023, anställningsärenden, strategiska planen, handledarkollegium och utredningen om sammanslagningen av geologiska institutionen, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap och Centrum för miljö- och klimatvetenskap. Du hittar hela protokollet på vår interwebb.

december 7, 2022

Inlägget postades i

Händelser Möte Protokoll Styrelse