Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från styrelsemötet den 30/3 -22

Den 30 mars hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat personalärenden, den strategiska planen, etableringen på Brunnshög, krisberedskap och IT. Hela protokollet finns på vår internwebb.

april 19, 2022

Inlägget postades i

Händelser Möte Protokoll Styrelse