Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från styrelsemötet den 31/5 -23

Den 23 maj hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat tertialbokslutet och den strategiska planen. Du hittar hela protokollet på vår internwebb.

juni 2, 2023

Inlägget postades i

Händelser Möte Protokoll Styrelse