Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från styrelsemötet den 9/2 -22

Den 9 februari hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat styrelsesuppleanterna, bokslutet 2021 och den strategiska planen. Hela protokollet hittar du på vår internwebb.

mars 24, 2022

Inlägget postades i

Händelser Möte Protokoll Styrelse