Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för GUNs möte den 5/5 -23

GUN

Den 5 maj klockan 14.30 har grundutbildningsnämnden möte i Stora konfernsrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll (bifogas)
 5. Meddelanden externt – fakulteten
  CECs flytt
 6. Meddelanden externt – andra utbildningar
 7. Meddelanden internt, om bland annat
  • Kvalitetsgranskningen
  • Enhetsuppdelningen på institutionen
  • Information från Biblioteket (Frida)
 8. Aktuella ärenden
  • Förslag till beslut: Kurstilldelning ht 2023 (bifogas)
  • Förslag till beslut: Kursutbud 2024 (bifogas)
  • Förslag till beslut: Pausa intag till masterspåret i Växtbiologi ht 2024 (konsekvensanalys bifogas)
  • Förslag till beslut: ersätta kursen Humanfysiologi BIOC01 med kursen Human- och zoofysiologi BIOC11 ht 2024, period 1 (konsekvensanalys bifogas)
 9. Information från studierådet
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi
  • Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och bioinformatik
 12. Kursplaner/Utbildningsplaner (i utsända dokument är ändringar markerade i gult alt. rosa)
  Kursplaner
  • BIOR95 Molekylär genetik i eukaryota organismer, ersätter BIOR49 (nya förkunskapskrav, bifogas)
  • BINP17 Bioinformatik och sekvensanalys, ersätter BINP11 (inkluderas i beräkningsvetenskap, bifogas)
  • BIOR96 , Växters systematik och diversitet, ersätter BIOR72 (sänkt krav Eng 5>6, bifogas)
  • BIOR97, Mossor – morfologi och artidentifiering, ersätter BIOR73 (sänkt krav Eng 5>6, bifogas)
  • BIOR98 Farmakologi, ersätter BIOR14 (omfattande revision, sänds ut under veckan)
  • BIOR94 Molekylär bioteknik och metodik, ersätter BIOR31 (ej klar i rödmarkerade delar, enbart för kännedom, beslut tas per capsulam)
  Utbildningsplaner:
  • Masterprogrammet i Bioinformatik (BINP11 ersätts av BINP17) – bifogas
  • Masterprogrammet i Molekylärbiologi (BIOR79 borttagen, nya kurser BIOR94 och BIOR95 (ev ändras kod för BIOR14 också), alternativobligatoriska kurser för Allmänna spåret blir nu BIOR18, BIOR85 och BIOR95) – bifogas
  • Masterprogrammet i Biologi (endast kurskods/namnändringar enligt ovanstående) – bifogas
  • Kandidatprogrammet i Molekylärbiologi (BIOC01 ersätts av BIOC11) – bifogas
 13. Inkomna kursanalyser: BIOR73, BIOR69, BINP11, BIOC05, BIOA10, BIOR91, BIOF06, BIOR87, BIOR20, BIOR58, BIOR49, BIOR88, BIOR79, BIOR76, BIOR14 (bifogas, pga det stora antalet försöker vi skicka ut sammanfattningen av samtliga under veckan, så tar denna punkt inte så lång tid)
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas