Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för styrelsemötet den 30/3 -22

Den 30 mars klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Personal – Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning
  Administratör GU
 6. Personal – Övriga tjänstetillsättningar
 7. Strategiska planen
 8. Informationspunkter
 9. Eventuellt övrigt