Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för styrelsemötet den 4/10 -23

Den 4 oktober klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen.

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Redovisning tertialbokslut II – Bilaga 1 (Föredragande Peter Stenild Matthesen)
 6. Budget 2024 (Föredragande Peter Stenild Matthesen)
 7. Personal – Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning:
  • Inga tjänster
 8. Strategiska planen
  • Enhetsöversyn (Föredragande Tobias Uller)
 9. OSA-enkäten
  • genomgång av resultatet från vårens OSA-enkät – Billaga 2
 10. Informationspunkter
  • Prefektbeslut
  • Övrig information
 11. Eventuellt övrigt
september 27, 2023

Inlägget postades i

Händelser Kallelse Möte Styrelse