Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för styrelsemötet den 7/10 -22

Den 7 oktober klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Synpunkten i Biologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Redovisning tertialbokslut II – Bilaga T2 2022 biologi (Föredragande Peter Stenild Matthesen)
 6. Information – Budget 2023 (Föredragande Peter Stenild Matthesen)
 7. Personal – Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning:
  Inga tjänster
 8. Personal – Övriga tjänstetillsättningar
  bilaga personalredovisning
 9. Offerter ombyggnationer
  • Växthus A – bilaga Avtal för hyresgästanpassning
  • Cykelparkering – offert låsbar cykelparkering
 10. Strategiska planen – Uppföljning
 11. Informationspunkter
  • Prefektbeslut
  • Övrig information
 12. Eventuellt övrigt