Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för styrelsemötet den 8/2 -23

Institutionsstyrelsen har möte den 8 februari klockan 13.15 i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Bokslut 2022 (Föredragande Peter Stenild Matthesen)
 6. Personal – Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning: – inga tjänster
 7. Personal – Övriga tjänstetillsättningar
 8. Strategiska planen Uppföljning
 9. Informationspunkter
  Prefektbeslut
  Övrig information
 10. Eventuellt övrigt
februari 6, 2023

Inlägget postades i

Händelser Kallelse Möte Styrelse