Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning styrelsemötet den 29/5 -19

Den 29 maj klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Ekonomirapport tertialbokslut I (bilaga)
 6. Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning:
  • Forskare – Funktionell Zoologi (bilaga)
  • Forskare – Evolutionär Ekologi (bilaga)
  • Forskare – Akvatisk Ekologi (bilaga)
  • Forskningsingenjör – LP3 (bilaga)
 7. Informationspunkter
  • Ombyggnationer och lokalplanering
  • Övriga tjänstetillsättningar
  • Nytt från fakultet och ledningsråd
 8. Eventuellt övrigt
maj 24, 2019

Inlägget postades i

Händelser Kallelse Möte Styrelse