Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning till styrelsemötet 1/6 -22

Onsdagen den 1 juni klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Redovisning tertialbokslut I – Bilaga 1 (Föredragande Peter Stenild Matthesen)
 6. Personal – Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning:
  Inga tjänster
 7. Personal – Övriga tjänstetillsättningar –
 8. Strategiska planen
  Villkor för yngre forskare – Bilaga 2
 9. Informationspunkter
  • Prefektbeslut
  • Övrig information
 10. Eventuellt övrigt
maj 25, 2022

Inlägget postades i

Händelser Kallelse Möte Styrelse