Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

GUN-möte 17/9 -20

GUN

Grundutbildningsnämnden har möte den 17 september klockan 13.15 via Zoom. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes protokoll (bifogas)
 5. Meddelanden externt – fakulteten
 6. Meddelanden externt – andra utbildningar
 7. Meddelanden internt, om bl.a.:
  • Terminsstart ht 20: coronaanpassning, studentantal mm
  • Verksamhetsdialog
  • Nya webbsidor
  • Etiskt tillstånd för undervisning
 8. Aktuella ärenden
  Förslag till beslut: Policy för hantering av studentproblem (skickas nästa vecka)
 9. Information från studierådet
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi
  • Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och bioinformatik
 12. Kursplaner/Utbildningsplaner: inga ärenden
 13. Inkomna kursutvärderingar: BIOR56, BIOR76, BIOR31, BINP29, BINP11, BIOA11, BIOR31, BIOF06, BIOS13, BIOR69, BIOR20, BIOR14 (skickas nästa vecka)
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas