Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protkoll från GUNs möte den 11/3 -22

GUN

Den 3 mars hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat flytt till Brunnshög, strategiska planen, kvalitetsutvärdering, kursomläggningar, minibuss och hyrbilar, examinatorer, antagningsfrågor, GUNs sammansättning och kursutvärderingar. Du kan läsa hela protokollet på vår internwebb.