Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från GUNs möte den 6/4 -20

Den 6 april hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat Corona med avseende på övergång till digitalisering, upphovsrätt till filmat material, modifiering av kurser, inställda föreläsningar, förlängning av vårterminen, avvikelserapport från kursplanen, ökat söktryck och  inställd examenshögtid och mastergrillning. Annat som diskuterades var bland annat ändringar av kursfordringar för masterprogrammen akvatisk ekologi och medicinsk biologi, ny schemamall, gemensam kursyta i Canvas, examinatorer, inställda kurser, ändring av kursfordringar för masterspåret  i växtbiologi, nedläggning av kurser i LADOK, att det är svårt att få moleklylärbiologiska projekt till kandidatexjobbskursen, försening av masterprojekt och kursutvärderingar. Du hittar protokollet på vår svenska interna webbplats.