Equality group recommends: The eye of the Twitterstorm

A new initiative from the Equality Group (Gruppen för jämställdhet och lika villkor) at the department is to use this forum to recommend interesting and thought-provoking equality-themed articles, blog posts, etc.

We recommend this article that was recently published in Nature:

Science and sexism: In the eye of the Twitterstorm

It discusses the role that social media in general, and Twitter specifically, can have in shaping the debate around gender issues in science. We like the article because it gives a balanced view of the strengths and limitations of what social media can accomplish in this area. Check it out!

Jämställdhet 0

Nov. 30: Gender, entrepreneurship and innovation

Gender, Entrepreneurship and Innovation

Exploring challenges and opportunities associated with university entrepreneurship and innovation from a gender perspective

This event is designed to explore the various challenges and opportunities associated with university entrepreneurship and innovation from a gender perspective. The panel’s speakers will reflect on if and why changes are necessary, what changes have been introduced, the outcome of these changes, and what still needs to happen to improve gender equality.

Invited speakers represent entrepreneurs and inventors, as well as university management and policy makers. The diversity of speakers will ensure there are opportunities for learning for all.

Panelists: 

 • Professor Åsa Lindholm Dahlstrand, CIRCLE, Lund University (Panel Chair)
 • Professor Helen Lawton Smith, Birkbeck, University of London & TRIGGER Project Director
 • Professor Carin Holmquist, Stockholm School of Economics
 • Professor Per Eriksson, Lund University
 • Helena Ljusberg, Senior Business Developer, LU Innovation Support System
 • Dr Cristina Glad, former Executive Vice President, BioInvent International AB
 • Dr Linnéa Taylor, WINGS (Women IN Great Sciences), Lund University

Who should come:

Anyone interested in enterprise policy, gender equality and supporting women’s entrepreneurship.

Book your place at https://www.eventbrite.co.uk/e/gender-entrepreneurship-and-innovation-ti…

The seminar is organised by BEI School/ TRIGGER Networking Event and CIRCLE at Lund university.

Time and Place: 30 november, 13:00 – 17:00, AF-Borgen, nya festsalen, Sandgatan 2, Lund

Contact: 

asa.lindholm_dahlstrand@circle.lu.se

Jämställdhet 0

Protokoll från Biologibibliotekets styrgrupssmöte den 10/11 -15

Biologibibliotekets styrgrupp hade möte den 10 november. Då diskuterades bland annat budget för 2016, rekrytering av forskare, seminarier och delade bibliotek. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Bibliotek/Biologibibliotekets styrgrupp/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Minutes from the Equality group’s meeting 4/11 -15

The gender equality and equal opportunities group had a meeting November 4. Among other things they discussed Equality coffee, equality plans, survey and new people in the group. Read more in the minutes from the meeting (pdf).

Jämställdhet/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Sök medel för jämställdhetssatsningar

Ansök om Medfinansiering av gästprofessur i Hedda Anderssons namn

Gästprofessuren i Hedda Anderssons namn grundar sig på en strävan efter en jämnare könsfördelning bland Lunds universitets professorer. Även en tidsbegränsad anställning av en gästprofessor av underrepresenterat kön kan ge positiv effekt avseende jämställheten vid Lunds universitet på lång sikt.

Fakulteter/motsvarande bjuds nu in att ansöka om medfinansiering av gästprofessor i Hedda Anderssons namn. Sista dag för ansökan är 29 januari 2016.

Läs mer om inbjudan på Medarbetarwebben: http://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/vision-mal-och-strategier/jamstalldhet-och-lika-villkor (Längst ner på sidan)

Ansök om extra medel för att stimulera jämn könsfördelning bland professorer på Lunds universitet

Universitetsstyrelsen har i fördelningsbeslutet för 2015 avsatt extra stimulansmedel för att främja en jämn könsfördelning bland professorer vid Lunds universitet. Medlen är menade för åtgärder som på lång och kort sikt leder till en jämn könsfördelning på professorsnivå.

Fakulteter/motsvarande bjuds nu in att ansöka om extra medel för att stimulera jämn könsfördelning bland professorer på Lunds universitet. Sista ansökningsdag är 15 februari 2016.

En ny möjlighet att ansöka om medel kommer i oktober 2016

Läs mer om utlysningen på Medarbetarwebben: http://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/vision-mal-och-strategier/jamstalldhet-och-lika-villkor  (Längst ner på sidan)

Frågor

Har du frågor kring utlysningar kan dessa besvaras av Lena Lindell, sekreterare Ledningsgruppen jämställdhet och likabehandling och Anna Maria Drake, ordförande i Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling. Du når dem via jol@pers.lu.se

Jämställdhet 0

Minnesanteckningar från FUNs möte den 11/11 -15

Den 11 november  hade forskarutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat FUNs budget för 2016, den nya individuella studieplanen, BLAM 2016 och mentorsprogram. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Gör en insats och få ökad synlighet på köpet

wikipedia-2

Idag ordnade SACT seminarium. Marie Dacke hade bjudit in Olle Terenius från Uppsala. Han berättade hur SLU jobbar med Läs mer

Forskning/Händelser/Kommunikation/Vetenskapliga aktiviteter SACT 0

Dagordning för styrelsemötet den 25/11 -15

Biologiska institutionens styrelse har möte den 25 november klockan 13.15 i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes protokoll (bil.)
 5. Budgetprocessen 2016. Information/diskussion
  Resursfördelning beslutas av FS 2015-11-18
  Institutionsbudget lämnas till fakulteten 2015-12-01
  Målsättningen är att presentera preliminära budgetsiffror som underlag för prioriteringar 2016

  • Budget för Biologiska institutionen (exklusive Biol.mus.)
   • Preliminär resursfördelning (bil.)
   • Preliminära budgetunderlag (bil.)
   • Preliminär institutionsbudget (bil.)
  • Budget för Biologiska museet (bil.)
 6. Datum för styrelsemöten VT 2016. Förslag:17/2, 13/4, 25/5
 7. Information
 8. Eventuellt övrigt
Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse 0

Elsa Call – new PhD-student

ElsaCall

I am a PhD student from France and I am working in the Biodiversity Lab in November 2015 under the supervision of Niklas Wahlberg and Mikael Hedrén. I am involved in different projects as investigating the level of DNA degradation in museum specimens of various ages, exploring different possibilities for sequencing DNA from museum samples and finally phylogenetics studies on particular clades of Lepidoptera (butterflies).

Presentation 0

Resultatet av styrelsevalet

Nu är resultatet av valet till biologiska institutionens styrelse klart. Institutionens röstberättigade har valt lärarpersonal (8 ordinarie och 8 suppleanter) och övrig personal (2 ordinarie och 2 suppleanter) till mandatperioden 2016–2018. Här finns hela resultatet (pdf).

Händelser/Styrelse/Val 0