Tack till Maj-Lis Gernersson

Från 1 september 2014 pensionerades Maj-Lis Gernersson från sin tjänst som laboratorieassistent vid Biologiska institutionen. Hon anställdes som nyutexaminerad redan 1966 vid Avdelningen för Ekologisk botanik och har sedan dess varit växtekologerna trogna med utförande av främst oorganiska analyser på både mark-, växt- och vattenmaterial. Hon gjorde även analys av luftpartiklar och djur och var dessutom många gånger med ute i fält och hjälpte till med insamling och vägning av fr.a. växtmaterial.

Men inte bara ekologer har tagit del av hennes tjänster, för inom laboratoriets verksamhet fick Maj-Lis hjälpa såväl forskare från t.ex. Kemiska och Geologiska institutionerna som från Medicinska fakulteten. Hon hjälpte vänligt alla med ett vinnande leende och glatt humör och höll reda på prover, data och rapporter så att allt kunde rulla på. Ordning och reda var nödvändigt för att hon skulle klara allt. Genom såväl intern som extern analyssupport kunde laboratoriet klara de svängningar i intäkter som alltid förelåg när det gällde behoven av kemiska analyser.

Maj-Lis hade tillsammans med övriga laboratorieassistenter också ansvar för att kaffet blev klart vid fika-pauserna och vid dessa var hon den som kunde informera om allt som hände vid institutionen, för hon hade koll på det mesta genom sin sociala kompetens.

Vi tackar Maj-Lis som har varit ett positivt och ovärderligt stöd för många forskare vid institutionen och önskar henne allt gott som nybliven pensionär.

Skrivet av Ola Olsson
Händelser/Pensioneringar 1

Samlingar i forskningens tjänst

BiolMus-2

Ulf Arup förklarar DNA-provtagning från museimaterial.

På dagens SACT (Scientific Activities Group) seminarium berättade Ulf Arup och Lars Lundqvist från Biologiska museerna om hur man kan använda sig av samlingarna i forskningen.

Med publicerade exempel fick vi se hur Läs mer

Händelser/Museerna/Vetenskapliga aktiviteter SACT 0

Anne Liljendahl – vår nya personaladministratör

AnneLiljendahlJag heter Anne Liljendahl och jag började min anställning här den 18 augusti. Mina arbetsuppgifter består av personaladministrativa ärenden av olika slag och därtill relaterade frågor. Ni hittar mig i rum E-238 i prefektkansliet, Ekologihuset.

Jag har en examen från personal- och arbetslivsprogrammet och har arbetat både inom den privata och offentliga sektorn – senast i Lunds kommun, där jag arbetade med personal- och ekonomiadministration på en grundskola.

Jag bor i Lunds östra delar tillsammans med min familj och jag tycker om att vara ute i naturen, motionera och umgås med vänner

Presentation 0

Robotar och insekter – lika som bär?

DocentforelasningEB-1

Idag höll Emily Baird sin docentföreläsning ”From Insects to Robots”. Vi fick lära oss vilken betydelse insektsforskning kan ha för utvecklingen av robotar. Insekter är små, komplexa varelser som kan reagera på Läs mer

Föreläsning/Händelser 1

Två sommarpensioneringar

Den siste juni i år pensionerades två trotjänare vid institutionen, Marianne Andersson och Inger Antonsson, som båda anställdes vid dåvarande Zoofysiologiska institutionen.

Inger anställdes i juni 1967 som laboratorieassistent vid Rättsmedicinska institutionen, men kom tre år senare till Zoofysiologiska institutionen. Olika histologiska metoder hade Inger fått lära sig tidigare och fick nu arbeta med ytterligare en rad tekniker. Inger arbetade i huvudsak inom ”nervgruppen” och hennes skicklighet i att dissekera nervdelar är vida omtalad. ”Jag har inte upplevt någon skickligare”, skriver en av hennes tidigare chefer, Anders Edström. Många generationer av nervforskare har Inger att tacka för framgångar med experiment. Vi tackar Inger för alla insatser under årens lopp och önskar henne allt gott som pensionär!

Marianne anställdes i maj 1970 som kansliskrivare, senare högskolesekreterare, vid Zoofysiologiska institutionen. På den tiden var det förvisso mycket skrivande, på skrivmaskin, av manuskript (utifrån mer eller mindre läsbara original), kompendier, ekonomiska handlingar mm. Mariannes arbete omfattade till en början alla typer av institutionsadministration och service, såsom ekonomihantering, renritning av figurer, kaffekokning och personalärenden, och var ”institutionens ansikte utåt”, som hennes tidgare medarbetare Börje Karlsson uttrycker det. Eller, som en av Mariannes tidigare chefer, Anders Edström, säger ”Marianne var navet kring vilket mycket snurrade”. Sedan COB:s tillkomst och senare Biologiska institutionens, jobbade Marianne främst med personalärenden och var den som hade ”koll” på mycket tack vare sin erfarenhet och sitt engagemang. Vi tackar Marianne för all år av gott samarbete och önskar henne lycka till som pensionär!

Skrivet av Olle Anderbrant
Händelser/Pensioneringar 0

Att lära sig se är inte det lättaste

Igår höll Kajsa Widén och Tomas Brage utbildningen Se Människan för oss. Det är en kurs om diskriminering som har utgångspunkt i universitetets värdegrund – respekt, tolerans och omtanke.

Under tre timmar fick vi lära oss vad som är Läs mer

Arbetsmijlö/Händelser/Jämställdhet/Vetenskapliga aktiviteter SACT 1

Dagordning för styrelsemötet den 17/9 -14

Den 17 september klockan 13.15 har biologiska institutionen möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes protokoll
 5. Rekrytering av professor i systematik innefattande uppdrag som museichef (bil.)
  Föredragande: Christer Löfstedt
 6. Anhållan om tillsvidareanställning av Maria Strandh som forskare 100 % (bil.)
  Föredragande: Monica Pardon
 7. Infrastrukturverksamheterna – ekonomisk uppföljning/prognos samt budgetprinciper (bil.)
  Föredragande: Christer Löfstedt
 8. Bemanning av grupper/organ (bil.)
  Föredragande: Christer Löfstedt
 9. Ersättare för Jure Piskur som suppleant i institutionsstyrelsen.
  Valberedningens förslag: Allan Rasmusson (bil.)
  Förslag till beslut: Styrelsen beslutar enligt valberedningens förslag
 10. Evt. extra styrelsemöte 5 nov (em) – inledande budgetdiskussion
 11. Information
  • Halvårsbokslutet
  • Anställningsärenden – lägesrapport
  • Biologins dag 2014 – lägesrapport
  • Forskningsstrategi Biol/Nat fak, senarelagd tidsplan -
   lägesrapport
 12. Eventuellt övrigt
Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse 0

Protokoll från GUNs möte den 18/6 -14

Den 18 juni hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat SI-mentorer, LTHs terminsindelning, kvalitetsmedel, huvudlärare, kurslitteratur och kursutvärderingar. Läs mer i protokollet från kursen (pdf).

Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentering avstängd

Agenda for the BDR meeting 17/9 -14

The Biology Doctoral Students Council will have a meeting at 12.00 in Tanken at the first floor in the Ecology Building. The agenda is as follows:

 1. Start of the meeting
 2. Choosing secretary
 3. Approval of agenda
 4. Minutes from the last meeting
 5. Announcements
 6. Unofficial working committees
 7. PhD student meeting in Biology
 8. Missing representatives in boards
 9. Decide on contact persons and distribute responsibilities
 10. Update representatives on webpages
 11. Permanent reminders
  • January – call for nominations of autumn guest lecturer
   September – call for nominations of spring guest lecturer
  • Early spring – check with current PhD-representatives in the various organs if they want to keep their positions, and if not call for new representatives and nominate these for election through NDR. Elections take place in April/May with a change-over in positions in July.
  • After NDR elections – update lathunden with information for all new PhD students and the information for new foreign PhD students.
  • January and September – after scheduling the coming semester’s meetings, invite the prefect and the vice prefect to join one of meetings
 12. Other issues
 13. Next meeting
 14. Meeting closed
BDR/Forskarutbildning/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentering avstängd

Dagordning för GUNs möte den 12/9 -14

Den 12 september klockan 14.15 har grundutbildningsnämnden möte i konferensrummet på tredje våningen i Biologihus A. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Meddelanden
 6. Aktuella ärenden
  • Emma Kritzberg presenterar erfarenheter och framtida idéer för hur vi kan arbeta med studenternas skrivande, t ex labrapporter, med efterföljande diskussion.
  • Förslag på kommande möten: 10 okt, 7 nov och 5 dec
 7. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och mol biologi
  • Mastersprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik
 8. Information från fakultetens utbildningsnämnd
 9. Information om externa utbildningar
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från studieråden
Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentering avstängd