Minnesord över Paul Holmgren

Lektor emeritus och mångåriga medarbetaren inom biologiundervisningen i Lund
Paul Holmgren gick bort under julhelgen 2017.

Paul hade en imponerande vitalitet och ett brett intresse för biologi inkluderande i princip all organismgrupper. Detta intresse grundlades redan i barndomen. Paul växte upp Läs mer

Händelser 0

The Biology Year 2017 in Photos

As usual, it has been an incredible active year at the department. To illustrate this, I have chosen some of the photos I have. And this is only the part that I have participated in, or got hold of Läs mer

Biologins dag/Biologishow/Biology in Lund Annual Meeting/BLAM/Fest/Föreläsning/Forskarutbildning/Forskning/Grundutbildning/Händelser/Infrastruktur/Konst/Kulturnatten/Museerna/Prefekt/Vetenskapliga aktiviteter SACT Kommentarer inaktiverade för The Biology Year 2017 in Photos

Trivsam fredagskväll med konst

För fjärde gången ordnade Allan Rasmusson och SACT Luciakonstutställning för institutionens Läs mer

Händelser/Vetenskapliga aktiviteter SACT 1

Tredje gången gillt för ny bok

I fredags var det boksläpp på Akvatisk ekologi. Christer Brönmark och Lars-Anders Hansson firade att tredje upplagan av Läs mer

Forskning/Händelser Kommentarer inaktiverade för Tredje gången gillt för ny bok

Ingen jul för Evolutionär ekologi utan ett besök på Örenäs slott

En god jul på Örenäs slott.

I torsdags åkte hela (nästan i alla fall) enheten Evolutionär ekologi till Örenäs slott för att ha julmöte. Under en och halv dag berättade enhetsmedlemmarna om Läs mer

Föreläsning/Forskning/Händelser Kommentarer inaktiverade för Ingen jul för Evolutionär ekologi utan ett besök på Örenäs slott

Dagordning för styrelsemötet den 20/12

Den 20 december klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes protokoll (bil.)
 5. Tillsvidareanställning:
  Andreas Nord, forskare 100% fr o m 2018-02-01 (bil.)
 6. Budget 2018
  • Budget för Biologiska inst. (exkl usive Biologiska museet)
   Slutlig budget och budgetkommentarer (bil.)
  • Budget för Biologiska museet
   Slutlig budget och budgetkommentarer (bil.)
 7. Studierektorer för grundutbildning och forskarutbildning
  Förslag grundutbildning: Förordnanden för nuvarande studierektorer, Carin Jarl-Sunesson och Jep Agrell, förlängs
  Förslag forskarutbildning: Förordnande för Per Lundberg förlängs
 8. Information
  – Anställningsärenden
 9. Eventuellt övrigt
Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Dagordning för styrelsemötet den 20/12

Protokoll från styrelsemötet 22/11 -17

Institutionsstyrelsen hade möte den 22 november. Då diskuterades bland annat anställningsärenden, bokslut, budget och ventilationsutbyte i Biologihus A. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Händelser/Möte/Protokoll/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Protokoll från styrelsemötet 22/11 -17

Salwan Ali Abed Al Khanfar – new postdoc

I am Salwan Ali Abed from College of Science – University of Al-Qadisiyah, Iraq. I have a Ph.D. in Conservation Biology, and my area of work is focused on the conservation of the endangered species of birds in the marshes of southern Iraq. Now, I am working in the Department of Biology in Lund University with Dr. Bengt Hansson as a Postdoctoral Researcher of the project “Conservation genetic of Basra reed Warbler in the marshes of southern Iraq.

Presentation Kommentarer inaktiverade för Salwan Ali Abed Al Khanfar – new postdoc

Dagordning för GUNs möte 15/12 -17

Den 15 december klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes minnesanteckningar
 5. Meddelanden
 6. Aktuella ärenden
  • Lägesrapport: arbetet med basblocket
  • Lägesrapport: arbetet med utbildningsplaner
  • Budget 2018 (bil)
  • Examinatorer VT 2018 (bil)
  • Litteraturlista VT 2018 (bil)
 7. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och mol biologi
  • Mastersprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik
 8. Information från fakultetens utbildningsnämnd
 9. Information om externa utbildningar
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från studieråden
 12. Inkomna kursutvärderingar och kurssammanställningar
 13. Nya kursplaner
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas
Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning för GUNs möte 15/12 -17

Minnesanteckningar från GUNs möte den 10/11 -17

Den 10 november hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat kurs- och utbildningsplaner, GU-anslag, alumniundersökning, karriärvägledning, betygskriterier på kandidatexjobb och kursutvärderingar. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Grundutbildning/GUN/Händelser/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från GUNs möte den 10/11 -17