Ekologi och genomik

docentforelasningMW-1

Maren Wellenreuther i föreläsningstagen.

Idag höll Maren Wellenreuther sin docentföreläsning ”Towards an integration of ecology and genomics” i Blå hallen. Vi fick en historisk genomgång av Läs mer

Föreläsning/Forskning/Händelser 0

Protokoll från styrelsemötet den 12/11 -14

Den 12 november hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat bemanning av grupper, infrastrukturverksamheten och budgeten. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Händelser/Möte/Protokoll/Styrelse 0

Protokoll från HMS-kommitténs möte 7/10 -14

Den 7 oktober hade Hälsa-, miljö- och säkerhetskommittén möte. Då diskuterades bland annat spånintag, tillbud och arbetsmiljöinspektion vid MEMEG. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Arbetsmijlö/Händelser/HMS/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Minnesanteckningar från FUNs möte den 22/10 -14

Den 22 oktober hade forskningsutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat handledardag den 26/3, BLAM 2015 och konferensfinansiering. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf)..

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Sexiga vingar och stressade bakterier

TandemTalk-1

Idag ordnade SACT (gruppen för Scientific ACTivities) terminens första TandemTalk. Först ut var Claes von Wachenfeldt som berättade om stressade bakterier i Läs mer

Föreläsning/Händelser/Vetenskapliga aktiviteter SACT 0

Martin Bergman – new post-doc in the Vision group

MartinBergman550

I am currently a postdoc in the Lund Vision Group and here I will work with Almut Kelber and look further into what factors that influence visual mate detection in butterflies. Even though mate locating behavior has been studied for a long time in butterflies we still do not fully understand how vision plays a role in this behavior. I believe that studies on visual ecology will give us a more comprehensive understanding of the behavior and ecology in insects in general.

My broad interest in biology is behavioral ecology, with a particular focus on insects. Much of my research has focused on butterflies and strategies used by males to locate females. For butterflies this is a purely visual task and it is essential to understand vision to fully understand behavior and ecology in this group of animals.

I did my PhD at the Department of Zoology at Stockholm University under the guidance of Christer Wiklund. My dissertation was focused on territoriality in butterflies using the speckled wood butterfly (Pararge aegeria) as a model. After my PhD I went to Arizona State University to work with Ron Rutowski. As a part of the Rutowski lab I studied how visual factors influence mate detection in the hackberry butterfly (Asterocampa leilia). I also study how colors can be used as visual signals in butterflies and how this interacts with behavior and ecology.

Presentation Kommentering avstängd

Dagordning för styrelsemötet den 12/11 -14

Den 12 november klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes protokoll (bil.)
 5. Forskningsstrategi för Biologiska institutionen 2015-2019 (bil. pdf)
  Föredragande: Christer Löfstedt
 6. Anhållan om tillsvidareanställning av Fredrik Haas som forskare 50 % (bil.)
  Föredragande: Monica Pardon
 7. Bemanning av återstående grupper/organ
  Föredragande: Christer Löfstedt
 8. Information
  • Kvartalsbokslut
  • Anställningsärenden – lägesrapport
 9. Infrastrukturverksamheterna 2015 Föredragande: Christer Löfstedt
  • Utnyttjande/prissättning (bil.)
  • Förslag till budget (bil.)
 10. Budgetprocessen 2015. Information/diskussion
  • Fakultetens fördelningsbeslut
   7 nov preliminära ramar till institutionerna.
   19 nov beslut i Fakultetsstyrelsen
  • Budget – Biologiska institutionen och Biologiska muséerna
   Målsättningen är att presentera preliminära budgetsiffror under styrelsemötet. Underbudgetar som utgör del av institutionsbudgeten delas ut vid mötet
 11. Datum för styrelsemöten VT 2015. Förslag: 4/2, alt.11/2 (Carin förhinder), alt.18/2 (v. 8) samt 22/4 och 3/6
 12. Eventuellt övrigt
Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse Kommentering avstängd

Minnesanteckningar från BIGs möte den 23/10 -14

Den 23 oktober hade infrastrukturgruppen möte. Då diskuterades bland annat fakultetens infrastrukturtilldelning för 2014, gemensam torris och de olika infrastrukturernas  verksamhet och ekonomi. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

BIG/Händelser/Infrastruktur/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentering avstängd

Dagordning för GUNs möte den 7/11 -14

Den 7 november klockan 14.15 har grundutbildningsnämnden möte i Stora konferensrummet på bottenvåningen i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Meddelanden
 6. Aktuella ärenden
  • Presentation av Emma Kritzbergs plan för att arbeta med vetenskapligt skrivande i vår utbildning
  • Rapport från LU:s Internationaliseringsdag den 20 okt
  • Rapport från seminarium om Naturvetarnas rapport ”Nya möjligheter i en föränderlig omvärld” (http://naturvetarna.se/Global/Naturvetarna_tycker/Rapporter/AM-rapporten_20141020_slutversion_low.pdf)
  • Diskussion om prioriteringar under 2014/15, forts av diskussion vid förra mötet
 7. Information från koordinatorerna
  • a. Kandidatprogram i biologi och mol biologi
  • b. Mastersprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik
 8. Information från fakultetens utbildningsnämnd
 9. Information om externa utbildningar
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från studieråden
 12. Inkomna kursutvärderingar och kursbokslut (BIOR21, BIOR51, BIOR70, BIOF04, BIOB01, se bilaga).
 13. Övriga frågor
 14. Nästa möte
 15. Mötet avslutas
Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentering avstängd

Minutes from BDR’s meeting 15/10 -14

The Biology Doctoral Students Council had a meeting 15 October. Among other things they discussed PhD meeting, prolongation, unofficial working committees and married supervisors. Read more in the minutes from the meeting (pdf).

BDR/Forskarutbildning/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentering avstängd