350 år på en halvtimme

PeoplePlaces-5

Bengt Olle Bengtsson berättare och manusförfattare i filmen People & Places.

I dag ordnade SACT filmvisning. Bengt Olle Bengtsson presenterade sin och filmaren Jens Janssons Läs mer

Händelser/Vetenskapliga aktiviteter SACT 0

Nu ska floran dammas av

AvtackningSW-2

Idag (onsdag) var det avtackning av Susanne Widell nere på Biskopshuset. Susanne går i pension efter att ha varit vid Lunds universitet sedan 1974. Det var många Läs mer

Händelser 0

Docentföreläsning med nanostuk

DocentforelasningFJ-1

Fredrik Johansson visar och berättar.

Idag höll Fredrik Johansson sin docentföreläsning ”Nanoteknologi – hur påverkar den ’nya’ teknologin våra kroppar”. Fredrik berättade att ”den nya teknologin” inte alls är så ny. Redan på 60-talet funderade man på hur man skulle kunna få in små partiklar i kroppen för att läka den. Men den officiella definitionen på en nanopartikel kom inte förrän 2011.

Definitionen säger att ett nanomaterial är ett material där 50 % eller mer av partiklarna har en storlek mellan 1 och 100 nm. Fast riktigt så lätt är det inte, även andra sammansättningar och storlekar kan komma i fråga.

Det som är speciellt med nanopartiklar är att de har stor yta per volymenhet, är lätt luftburna, de når lätt lungornas alveoler och de är små nog att passera kroppens barriärer. Det gör att man hoppas på att kunna använda nanopartiklar inom medicinen för att få in läkemedel på rätt ställe. Tanken är att ett läkemedel ska sättas ihop med nanopartiklar som sedan tar sig till rätt plats där nanopartiklarna släpper lös läkemedlet. Forskarna håller också på att försöka odla vävnader av cellkulturer genom att de får växa på olika vävar av nanofibrer.

Olle Anderbrant introducerar Fredrik Johanssons docentföreläsning.

Olle Anderbrant introducerar Fredrik Johanssons docentföreläsning.

Idag använder man nanopartiklar inom en mängd andra områden också. I luktfria strumpor finns det silvernanopartiklar, i livsmedel finns det titanoxid och det finns till och med bakteridödande nappar med silvernanopartiklar. Hur det här påverkar oss vet vi inte än.

Det är väldigt svårt att göra en modell för hur människokroppen påverkas av nanopartiklar, då partiklarna kan vara väldigt olika. Nanopartiklar av nickel till exempel är långa och spetsiga och väldigt svåra för kroppen att göra sig av med. Medan nanopartiklar av polystyren blir mjuka som spagetti och är lätta att bli av med. Studier har funnit att nanopartiklar kan påverka membran och orsaka inflammationer.

Om man äter mycket silver kan man drabbas av något som heter Argyria. Det är ett kroniskt tillstånd där huden blir blåfärgad. Förr åt kungligheter och annat fint folk med silverbestick och kan på så sätt ha fått i sig silvernanopartiklar. Så kanske har nanopartiklar gett upphov till myten att kungligheter har blått blod.

Tack Fredrik för en mycket upplysande och intressant föreläsning och grattis!

Skrivet och fotat av Inger Ekström
Föreläsning/Forskning/Händelser 0

Brunt vatten och ögon stora som basketbollar

TandemTalkDNEK-1

Edith Hammer singlar slant.

På terminens första Tandem Talk berättade Dan Nilsson och Emma Kritzberg om sin forskning. Efter slantsingling började Dan med att Läs mer

Föreläsning/Forskning/Händelser/Vetenskapliga aktiviteter SACT 0

Charlotta Löfström – new Senior Lecturer

CharlottaLofstrom

My name is Charlotta and I´m a new lecturer in the Molecular Cell Biology unit. During the autumn 2015 semester I will work as a teacher in microbiology and molecular cell biology, e.g. in the BIOR18 Microbiology course.

I´m a food microbiologist with an MSc in Chemical Engineering (1999) and a PhD in Applied Microbiology (2005) from the Faculty of Engineering (LTH) at LU. During 2007-2015 I worked as a teacher and researcher at the National Food Institute at the Technical University of Denmark (DTU). My area of research is microbial food safety and especially development and implementation of nucleic acid based methods (qPCR, NGS etc.) for detection and characterization of foodborne zoonotic bacteria.

Händelser/Presentation 0

Minnesanteckningar från FUNs möte den 9/9 -15

Den 9 september hade forskarutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat nollaktiva doktorander och visionsmötet. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från FUNs möte den 9/9 -15

Dagordning för styrelsemötet den 16/9 -15

Den 16 september klockan 13.15 har biologiska institutionens styrelse möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes protokoll (bil.)
 5. Forskningsstrategi för Biologiska institutionen 2015-2019 (bil.)
  Avstämning av måluppfyllelse inför budgetarbetet 2016
  Föredragande: Christer Löfstedt
 6. Valberedningens förslag till prefekt och bitr/stf prefekt för mandatperioden 2016-2018 (bil.)
  Föredragande: Jan-Åke Nilsson
 7. Information
  • Grundutbildningen 2016 – utbildningsuppdrag och budget
   (Carin Jarl-Sunesson)
  • Halvårsbokslut och prognos (bil.) (Monica Pardon)
  • Val till institutionsstyrelsen för mandatperioden 2016-2018
  • Lokaldisposition och omflyttningar
  • Ombyggnad av lunchrum, plan 2 Ekologihuset
  • Anställningsärenden – lägesrapport
 8. Eventuellt övrigt
Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Dagordning för styrelsemötet den 16/9 -15

Protokoll från GUNs möte den 15/6 -15

Den 15 juni hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat litteraturlistor, bibliotekskompetens, vetenskapligt skrivande, examenshögtid, förändring av läkarutbildningen, studenternas fototävling och kursutvärderingar. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Grundutbildning/GUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Protokoll från GUNs möte den 15/6 -15

Café Marina fyller 10 år

CafeMarina-1

Idag firade Café Marina att den har funnits i Ekologihuset i 10 år. Ruza hade slagit på stort och bjöd på en Läs mer

Händelser Kommentarer inaktiverade för Café Marina fyller 10 år

Dagordning för GUNs möte den 11/9 -15

Grundutbildningsnämnden har möte den 11 september klockan 14.15 i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Aktuella ärenden
  • Rapport om biblioteksenkät: Kristina Arnebrant
  • Rapport om arbetet med vetenskapligt skrivande
  • Inledning till planering av GUNs verksamhet 2015/16
 5. Föregående mötesprotokoll
 6. Meddelanden
 7. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och mol biologi
  • Mastersprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik
 8. Information från fakultetens utbildningsnämnd
 9. Information om externa utbildningar
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från studieråden
 12. Inkomna kursutvärderingar och kurssammanställningar:
  BIOR23 Naturvård, BIOR35 Evolutionär zooekologi,
  BIOR56 Antibiotika – biologi o kemi, BIOB03 Floristik 3 hp,
  BIOR70 Bevarandebiologi/nät, BIOR72 Växters systematik och diversitet, BIOR66 Vattenvård, BIOB01 Botanik, BIOR25 Mol ekologi och evolution
 13. Nya kursplaner
 14. Övriga frågor
 15. Förslag höstterminens fortsatta möten: 16 okt , 13 nov och 11 dec
 16. Mötet avslutas
Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning för GUNs möte den 11/9 -15