Jerker Vinterstare – new PhD-student

JerkerVinterstare
Hej! My name is Jerker and I recently started my PhD-studies at the Aquatic ecology unit.

I will study predator-induced plasticity under the supervision of Christer Brönmark and Anders Nilsson. To gain a deeper understanding of the ultimate and proximate mechanism behind inducible defences, I will base my research on a common cyprinid – the crucian carp (see pic.). This fish provided the first example of an inducible morphological defence in a vertebrate. Its morphological and behavioural responses to predators are very distinct and easy to quantify, and hence, an excellent model organism for this project.

I am born and raised in Östersund, Jämtland from where I migrated to Skåne for the study of biology in year 2009. I have been working at the unit of aquatic ecology with diverse research project since June 2014, when I received my master in aquatic ecology.

I love fishes, science and to drink clean water, and thus, I am very glad for the opportunity to perform future research at this superb unit!

Händelser/Presentation 0

Lysande instrumentmakare avtackad

Matchande blommor från prefekten.

Matchande blommor från prefekten.

Idag var det avtackning av Stefan Sydoff. Han går nu i pension efter en lång Läs mer

Händelser/Pensioneringar 0

Workshop om jämställdhet och karriärsvägar

Gruppen för jämställdhet och lika villkor på på biologiska institutionen vill tipsa om en workshop som kan vara av intresse för våra medarbetare!

Workshopen arrangeras av Fysiska institutionen och LTHs kansli och är öppen för anställda vid Lunds Tekniska Högskola och Naturvetenskapliga fakulteten.

Syftet med workshopen är att lyfta frågan om hur vi kan arbeta med jämställdhet och karriär inom akademin. Workshopen rekommenderas bl a för medarbetar som är i början av karriären t ex doktorander, postdoktorer men också för handledare, prefekter, personalchefer, personalhandläggare motsvarande. Workshopen genomförs under två halvdagar. Tid och plats:

 • 29 sept, kl 13:00-17:00, Fysiska institutionen, Rydbergsalen
 • 30 sept, kl 09:00-12:00, Kårhuset, hörsalen (och grupprum)

Anmälan till workshopen ska göras, och görs senast den 18 september 2015.

För mer information (inkl program och anmälan), se länk: http://www.lth.se/medarbetare/anstaellning/jamstalldhet/karriarworkshop/

Tema “Från klibbiga golvet genom glastaket”

Varför finns det så få kvinnor i ledande positioner inom akademin? Varför är det så många kvinnliga talanger som väljer bort en akademisk karriär? Vad gör män annorlunda än kvinnor för att avancera i karriären? Är det verkligen bara kompetensen som räknas? Vilka problem står våra kvinnliga forskare inför? Finns det kanske enkla recept för att ändra på situationen?

Vi vill gärna diskutera dessa frågor med dig i samband med workshopen. Vi kommer att kunna ta del av erfarenheter som våra två inbjudna föreläsare samlat över många år om dessa frågor:

 • Christine Weiner (Mannheim) med kollega Hirsch, författare till boken ”Ab durch die Decke – Erfolgsstrategien für Frauen, die nach oben wollen” (ungefär: ”Genom taket – framgångsrecept för kvinnor som vill avancera i karriären”)
 • Lena Gustafsson (Stockholm), författare till boken ”Bortom glastaket – 26 ledande kvinnor om karriär, drivkrafter och ledarskap”.

Vi kommer även att få ta del av det arbete som WINGS – Women In Great Sciences bedriver inom Lunds universitet. WINGS kommer att presentera sin verksamhet och det arbete som bedrivs för doktorander och postdoktorer.

Vi vill illustrera detta med data från vår egen situation och vi vill gärna diskutera detta med dig för att komma fram till lösningsförslag, för dig själv och för oss alla.

Jämställdhet Kommentarer inaktiverade för Workshop om jämställdhet och karriärsvägar

The election of the nomination committee is completed

The committee, which will nominate candidates to the Department board and to the Heads of the Department, will consist of:

 • Jan-Åke Nilsson
 • Karin Rengefors
 • Claes von Wachenfeldt
 • Emily Baird
 • Marie Svensson

Election record (pdf, in Swedish)

Valet till valberedning är avslutat

Valberedningen som ska ta fram förslag på kandidater till institutionsstyrelsen och på prefekt och biträdande prefekt under perioden 2016–2018 kommer att bestå av

 • Jan-Åke Nilsson
 • Karin Rengefors
 • Claes von Wachenfeldt
 • Emily Baird
 • Marie Svensson

Valprotokoll (pdf)

Okategoriserade 1

New postdoc – Nicoletta Faraone

NicolettaFaraone

Hello! I am a new postdoc in the Pheromone group under Olle Anderbrandt and Christer Löfstedt. I am an organic chemist (MSc 2008) with a PhD (2012) in Chemical Ecology.

Before moving to Lund in June 2015, I worked for three years as a postdoc in the Entomology group at Dalhousie University Agricultural Campus, Nova Scotia (Canada). My work was focused on the host-marking pheromone of blueberry fruit fly and the use of essential oils as bio-pesticides in innovative IPM techniques.

With the Pheromone group, I will work on the identification of pheromones and host plant volatiles for seed-eating weevils, and on the use of these compounds to develop environmentally friendly methods for monitoring and control of weevil populations in clover seed fields.

I am very happy for this great opportunity!

Presentation Kommentarer inaktiverade för New postdoc – Nicoletta Faraone

Esa-Ville Immonen – new postdoc

Esa-VilleImmonen

Hi! My name is Esa-Ville, but everybody calls me by my nickname, Ekku. I’m a new postdoctoral researcher working in the Lund Vision Group, under Marie Dacke and Basil el Jundi.

Before moving to Lund in May 2015 I was working for a few months as a postdoc in Matti Weckström’s Neuronal Signalling research group at the University of Oulu. This also where I finished my MSc (2009) and PhD (2014) in biophysics. During my studies I was supposed to focus on doing in vitro electrophysiology from cockroach photoreceptors, but, as it often turns out in science, every now and then I deviated from my path, and ended up doing recordings from photoreceptors of various insect species. More specifically, what I actually recorded from them was ionic currents and responses to intensity-modulated light stimuli.

Today, here in Lund, I’ll be working on the integration of environmental cues in the dung beetle brain. In this multidisciplinary project I get to do brain anatomy, in vivo electrophysiology from the central brain neurons, behavioural experiments, and dung handling. How could I refuse?

Presentation Kommentarer inaktiverade för Esa-Ville Immonen – new postdoc

Protokoll JoL-gruppens möte den 27/5 -15

Jämställdhets- och likabehandlingsgruppen hade möte den 27 juni. Då diskuterades bland annat gruppens internwebbsida, månatliga jämställdhetsartiklar på Biologibloggen och jämställdhetsfikor. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Händelser/Jämställdhet/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Protokoll JoL-gruppens möte den 27/5 -15

Protokoll från styrelsemötet den 3/6 -15

Den 3 juni hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterade bland annat anställningsärenden, S(B)LAM, ombyggnad av lunchrum och valberedning inför val till institutionsstyrelse, prefekt och bitr/stf prefekt. Läs mer i protokollet från mötet (pdf)..

Händelser/Möte/Protokoll/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Protokoll från styrelsemötet den 3/6 -15

New postdoc – Antonio Cordero

AntonioCorderoI am a new postdoc in the research group of Tobias Uller. Broadly speaking, my work will aim to address important conceptual gaps concerning the role of developmental plasticity in ecology and evolution of reptilian systems. I recently completed my PhD at Iowa State University, USA, where I studied the developmental basis of phenotypic innovation and repeatability in turtles. My work integrated embryology, genetics, phylogenetics, and morphometrics. In Lund, I plan to continue using a multidisciplinary approach to address compelling questions in ecological and evolutionary developmental biology.

Presentation Kommentarer inaktiverade för New postdoc – Antonio Cordero

Dagordning för GUNs möte den 15/6 -15

Den 15 juni klockan 14.15 har grundutbildningsnämnden möte i stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Meddelanden
 6. Aktuella ärenden
  • Fastställande av litteraturlistor för ht 2015
  • Rapport om biblioteksenkät
  • Rapport om arbetet med vetenskapligt skrivande
 7. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och mol biologi
  • Mastersprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik
 8. Information från fakultetens utbildningsnämnd
 9. Information om externa utbildningar
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från studieråden
 12. Inkomna kursutvärderingar och kurssammanställningar:
  BIOR47 Molekylärbiologisk metodik, BIOR30 Teoretisk ekologi,
  BIOR68 Akvatisk ekologi, MOBA03 Molekylärbiologi
 13. Nya kursplaner
 14. Övriga frågor
 15. Förslag höstterminens möten: 11 sept, 16 okt , 13 nov och 11 dec
 16. Mötet avslutas
Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning för GUNs möte den 15/6 -15