Dagordning för styrelsemötet 3/6 -15

Den 3 juni klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes protokoll (bil.)
 5. Lektorat i evolutionär genetik (bil.)
 6. Anhållan om tillsvidareanställning av Hannah Watson som post dok/forskare 100% fr om 2015-10-01 (bil.)
 7. Pensionsavgång gemensam teknisk personal – underlag för nyrekrytering (bil.). Föredragande: Olle Anderbrant
 8. S(B)LAM – inspirationsdag för seniora lärare (bil.)
 9. Datum för höstens styrelsemöten. Förslag: 16 sept, 21 okt, 25 nov, evt.16 dec
 10. Information
  • Ombyggnad av lunchrum, plan 2 Ekologihuset
  • Bioinformatik WABI/BILS/LU
  • Valberedning inför val till institutionsstyrelsen och nominering av prefekt och bitr./stf. prefekt. Mandatperiod 2016-2018
 11. Eventuellt övrigt
Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse 0

SACT toad excursion

toadexcursion-1

European fire-bellied toad (Bombina bombina) 26 May 2015 16.00-19.30.
Svartskylle (55°32’05.9″N 13°47’02.5″E)

Very windy and non-optimal, but we heard several toads (like half a
cuckoo!), enjoyed the lovely landscape and found a slope covered with early
purple orchids (Orchis mascula) on the way back.

Written and photographed by Honor Prentice

toadexcursion-2

Händelser/Vetenskapliga aktiviteter SACT 0

Protokoll från GUNS möte den 8/5 -15

Den 8 maj hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat besök från Bergens universitet, examinatorer frö HT15, kurstilldelning HT15, studiegången inom biologimasterspåren och betalstudenter från University of Denver i USA. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Grundutbildning/GUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Minnesanteckningar från BIGs möte den 19/5

Den 19 maj hade infrastrukturgruppen möte. Då diskuterades bland annat tekniker till verkstaden och apparater på webben. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

BIG/Händelser/Infrastruktur/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Protokoll från jämställdhetskommitténs möte den29/4 -15

Den 29 april hade jämställdhetskommittén möte. Då diskuterades bland annat jämställdhets- och likabehandlingsplanen, ytterligare personer i gruppen, månatlig jämställdhetsartikel och sociala fikor. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Sommargyllingar bland sommargyllen

FagelExkKranke-5

I morse vid halv fem-tiden gav sig en tapper skara på 11 personer iväg på SACTs fågelexkursion till Läs mer

Händelser/Vetenskapliga aktiviteter SACT 0

Niclas Jonzén (1973–2015)

NiclasJonzenblog

At the height of his personal and professional life, professor Niclas Jonzén peacefully died a week after his 42nd birthday, on May 9, 2015. The sequelae of the pancreatic cancer diagnosed six years ago could no longer be harnessed. Niclas leaves behind his wife Malin Terjestam and their young sons Tim and Teo.

Niclas obviously lived his last years under considerable strain. Yet, he managed to live a full and rich life with his family, who meant everything to him, and a professional one in science with astonishing creativity and productivity. Niclas lead his research group with unyielding energy and his network of national and international collaborators was ever growing. Also, the Department of Biology in Lund, especially the CAnMove and BECC research environments could reap the benefits of Niclas’ unique blend of skills and across-the-board knowledge of everything biological.

Niclas was born in Kalmar and after having paid both accordion playing and near-elite level table tennis serious visits, he turned his full attention to natural history, field biology and especially bird-watching. The well-known Ottenby Bird Observatory’s proximity to Kalmar made it an irresistible magnet for the young bird-watcher and Niclas devoted more and more time to bird banding and studies of bird migration. Soon it became clear that Niclas aimed at a research career in ornithology and what was more natural than studying biology in Lund, a world-leading center of bird migration research. This did not disbar a stint in Gothenburg where Niclas took marine biology and physiology.

But it was the theories of ecology and evolution and mathematical modeling of biological systems that eventually caught Niclas’ interest. His PhD published thesis defended in 2001 covered and combined two difficult fields – harvesting theory, especially in fisheries, and stochastic processes. The latter became one of Niclas’ main fields of expertise, honed and perfected during his postdoc with professor Hugh Possingham in Brisbane, Australia.

There is nothing like coming home, and Niclas’ lifelong interest in birds could no longer be quenched, also academically. Niclas started combining general theories of life history evolution with the problems birds are facing when timing breeding, moult and migration in a changing environment, such as one warmed by global climate change. In 2009 Niclas was awarded a Research Fellowship from the Swedish Research Council and phenological shifts and life history evolution became Niclas’ salient focus. Hence, his close collaboration to the very end with the bird migration and global change biology groups in Lund and with groups sharing his interests all over the world.

Niclas mastered every aspect of science. He combined his intellectual assets with a profound love for the profession, a contagious enthusiasm and untold creativity and imagination. Students and postdocs shone in his presence and enjoyed his warmhearted mentorship. He never ceased to delight his environment with playful tongue-in-cheek comments on everything from science to modern music.

The department has lost a great colleague and the world a great human being.

 

Per Lundberg​​ Jörgen Ripa​​​ Christer Löfstedt

Händelser 0

Niclas Jonzén (1973–2015)

NiclasJonzenblog

Mitt i livet, endast 42 år gammal har professor Niclas Jonzén gått bort efter sex års tapper kamp mot bukspottkörtelcancer. Inte ens Niclas kunde hindra det oundvikliga och den 9 maj 2015 somnade Niclas stilla in. Han lämnar efter sig hustrun Malin Terjestam och pojkarna Tim och Teo, 10 och 8 år gamla.

De sista åren av Niclas liv var minst sagt utmanande. Med obändiga vilja och häpnadsväckande energi gav han allt han kunde till de unga sönernas start i livet och trots att han var märkt av sin svåra sjukdom fortsatte han att bedriva förstklassig forskning med oförminskad intensitet, kreativitet och entusiasm. In i det sista var Niclas regelbundet på institutionen och arbetade med framför allt kollegorna i CAnMove och BECC. Niclas upphörde heller aldrig med att söka nya forskningskontakter och skaran av sörjande inom och utom landet är stor.

Niclas föddes i Kalmar och blev tidigt intresserad av djur och natur, särskilt det i trakten så rika fågellivet. Niclas far, själv aktiv fågelskådare, var en viktig inspiratör och mentor under Niclas fortsatta väg i livet. Redan i unga år kom Ottenby fågelstation att få stor betydelse för Niclas. Där lärde han sig inte bara om flyttfåglars liv och leverne, men också vikten av systematiskt datainsamlande och rigorösa analyser för att ta reda på hur naturen fungerar. Det blev därför självklart att Niclas sökte sig till biologiutbildning vid Lunds universitet – det var ju där de ledande flyttfågelforskarna stod att finna. Men, kanske en aning oväntat, bytte Niclas forskningsfokus och beslutatade sig för att skriva en avhandling i teoretisk ekologi, det ämnesområde han kom att vara troget resten av karriären. Avhandlingen från 2001 var ett litet mästerstycke där Niclas kombinerade ekologisk teori om utnyttjandet av förnyelsebara resurser som havsfiske med den matematiska analysen av slumpprocesser såsom väder och klimat.

Och på den vägen var det. Niclas arbetade under ett år som postdoktor på en världsledande institution i Brisbane i Australien och återvände till Lund med förfinade teoretiska verktyg och en arsenal av analysverktyg för att studera hur variationer i miljön påverkar växt- och djurpopulationers dynamik och evolution. Nu blev ånyo fåglarna det främsta studieobjektet och Niclas undersökte hur flyttfåglar på nordliga breddgrader kan anpassa sin årscykel av häckning, ruggning och flyttning till förändringar i klimatet. År 2009 blev Niclas särskild forskare vid Vetenskapsrådet och snart en världsledande expert på flyttfåglars fenologi och sjösatte många stora internationella projekt, alltid med ena foten stadigt förankrad i de berörda forskningsmiljöerna hemma i Lund.

Niclas kombinerade matematisk och statistisk skicklighet med en naturalhistorisk intuition förvärvad genom många år som fältbiolog, såväl i hemmarkerna som på exotiska platser runt om i världen. Hans entusiasm och glödande intresse för vetenskapen och dess grundvalar var i kombination med hans tekniska och formella kunnande det som bygde hans forskningsframgångar. Även studenter, postdocs och andra medarbetare och kollegor fick energi och inspiration av hans gränslösa nyfikenhet och forskarglädje.

Nu har en oförvägen, omtänksam och i bästa mening egensinnig vän och kollega gått ur tiden. Han är djupt saknad och våra liv har blivit fattigare.

 

Per Lundberg Jörgen Ripa Christer Löfstedt

Händelser 0

S. M. Shahriar Shakil – new PhD student

ShahriarShakilblog

I am a new PhD student from May’2015 at microbial ecology group working with forest fungi. In my PhD project I will mostly focus on understanding how boreal forest fungi soil organic matter. To find out the key mechanisms I will apply metabolomics and proteiomics by growing fungi in axenic model system.

Presentation 0

Minnesanteckningar från FUNs möte den 6/5 -15

Den 6 maj hade forskarutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat BLAM, examinatorsmötet, LUs FU-strategi och skuggdoktorander. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från FUNs möte den 6/5 -15