New postdoc – Dimitrios Floudas

DimitriosFloudas

I completed my PhD in 2014 in David Hibbett’s lab (Clark University, Worcester, MA). I have been working with mushroom forming fungi (Agaricomycetes) focusing on two different fields. The first is related to taxonomy and diversity of lignicolous Agaricomycetes. The second is related to evolution and function of the mechanisms and enzymatic networks involved in the plant cell wall degradation, using phylogenetics and comparative genomics.

Presentation 0

Minnesanteckningar från BIGs möte den 17/3 -15

Den 17 mars hade infrastrukturgruppen möte. Då diskuterades bland annat mall för årlig rapportering och infrastruktur på webben. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

BIG/Händelser/Infrastruktur/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Dagordning för GUNs möte den 27/3 -15

Den 27 mars klockan 14.15 har grundutbildningsnämnden möte i stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Meddelanden
 6. Aktuella ärenden
  • Uppdatering om vetenskapligt skrivande
  • Hur arbetar vi med bibliotekskompetensen
  • Inledande diskussion om våra masterspår
 7. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och mol biologi
  • Mastersprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik
 8. Information från fakultetens utbildningsnämnd (UN)
 9. Information om externa utbildningar
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från studieråden
 12. Inkomna kursutvärderingar och kurssammanställningar:
  BIOF03 Floristik – forts kurs, VT14, BIOC02 Ekologi, HT14, BIOR61 Molekylärgenetik, VT14, BIOK/MOBK01 Kandidatkurs, HT14, BIOR69 Populations- och samhällsekologi, VT14 och HT14
 13. Nya kursplaner
 14. Övriga frågor
 15. Nästa möte den 8 maj
 16. Mötet avslutas
Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper 0

Minnesanteckningar från FUNs möte den 4/3 -15

Den 4 mars hade forskarutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat BLAM, handledardagen, ha kurser klara innan disputationen och ny mall för individuell studieplan. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Minnesanteckningar från jämställdhetsgruppens möte den 25/2 -15

Den 25 februari hade institutionens jämställdhetsgrupp möte. Då diskuterades bland annat ny doktorandrepresentant, månatlig jämställdhetsartikel och jämställdhetsdiskussioner. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Händelser/Jämställdhet/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Protokoll från styrelsemötet den 11/2 -15

Den 11 februari hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat översynen av molekylär cellbiologi, arbetsmiljöpolicy, anställningsärenden och bokslut. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Händelser/Möte/Protokoll/Styrelse 0

Andrea Adden – new PhD student in the Vision Group

AndreaAdden

I joined the Vision Group in February 2015 to do my PhD project with Stanley
Heinze and Eric Warrant. I will be working on the Bogong moth,  Agrotis infusa.
These small, nocturnal moths travel many miles from their reproduction site to
the cool caves in the Australian alps where they spend the summer months. How
these moths find their way, especially considering the very limited amount of
visual information available during their nocturnal migration, remains a
mystery.

I will attempt to shed light on the neurophysiological basis of
navigation in these fascinating insects. I also plan to model the neuronal
networks involved in navigation, in a collaboration with Barbara Webb at the
University of Edinburgh.

Before coming to Lund, I completed a Master in neuroscience at the University of
Göttingen, Germany.

Presentation Kommentering avstängd

Protokoll från GUNs möte den 30/1 -15

Den 30 januari hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat registrering till försöksdjurskursen, ny mall för kurssammanfattningen, vetenskapligt skrivande, budget och kurstilldelning 2015. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Grundutbildning/GUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentering avstängd

Investera i dig själv eller hur man låter bli att få ont framför datorn och på labbet

ergonomi-1

Idag hade SACT bjudit in Matilda Eklund som är ergonom och fysioterapeut på Företagshälsan. Hon berättade om hur kroppen fungerar och Läs mer

Arbetsmijlö/Föreläsning/Händelser/Vetenskapliga aktiviteter SACT Kommentering avstängd

BLAM – a success as usual

BLAM2015-1

It could not have been better!

Yesterday and the day before, it was time for the forth Biology in Lund Annual Meeting BLAM. And as usual it was also BLAM-weather, i.e. the sun shining from a Läs mer

Biology in Lund Annual Meeting/BLAM/Forskarutbildning/FUN/Händelser Kommentering avstängd