Sofia Rengman – new postdoc

SofiaRengmanI have just started my postdoc in the Vision Group and will be supervised by Ronald Kröger. My work will mainly concern foraging skills related to photoreceptor development in newly hatched fish larvae. Some species seem to readily find feed and are easily bred in animal facilities, whereas other species starve to death during their first days post hatching. These differences indicate that visual specializations exist already at very early stages of development. Using the larvae of marine and freshwater fish species I want to learn more about the function of the smallest of all vertebrate eyes.

I did my PhD work 2004-2009 at Lund University in the Animal Physiology group, where I focused on neuro-hormonal regulation of the pancreas in relation to nutritional status, growth and development in newly weaned pigs.

The last three years I have been employed by Lantmännen, Malmö as a Product Specialist/Feed Expert working with R&D of compound feed and mineral feed for ruminants.

Händelser/Presentation 0

Protokoll från GUNs möte den 27/3 -15

Den 27 mars hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat Utbildningsdepartementets kvalitetssäkring av högre utbildning, vetenskapligt skrivande, bibliotekskompetens, masterspår och kursvärderingar. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Grundutbildning/GUN/Händelser/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Nationens tillstånd är gott – i alla fall institutionens

StatofUnionCL-1

På dagens SACT-seminarium höll vår prefekt Christer Löfstedt sitt ”State of the Union”-tal i en välfylld Blå hall. Han berättade hur läget för institutionen är just Läs mer

Föreläsning/Händelser/Prefekt/Vetenskapliga aktiviteter SACT 0

Masateru Maeda – new researcher

MasateruMaeda
I joined Animal Flight Lab in March 2015. Together with Dr. Per Henningsson, I am going to study the manoeuvring flights of insect and bird in the wind tunnel to assess the performance and cost.

I came from Hao Liu laboratory, School of Engineering in Chiba University, Japan, where I worked on aerodynamics of insect and bird flights (fruit fly, butterfly, hummingbird, etc.). I have utilised a numerical method called computational fluid dynamics (CFD), with which you can obtain three dimensional flow field as well as the instantaneous aerodynamic forces (such as lift and drag) acting on the animal.

Presentation 1

New postdoc – Reinder Radersma

ReinderRadersma

I am originally from the Netherlands, but I have worked as a postdoc in the UK for the last few years. My past research focussed on the evolutionary consequences of sibling interactions and the interdependence of genetics and social interactions (in great tits). More on my past research can be found on my website rndr.nl.

I just started in Experimental Evolution, Ecology and Behaviour to work with Tobias Uller on epigenetic inheritance in water fleas (Daphnia). We will investigate the non-genetic inheritance of tolerance to toxins produced by cyanobacteria.

Händelser/Presentation 0

Inspelade föreläsningar ger nöjda studenter

DOCarroll-1

På dagens SACT-föreläsning berättade David O’Carroll om hur de på universitetet i Adelaide började spela in Läs mer

Föreläsning/Grundutbildning/Händelser/Vetenskapliga aktiviteter SACT 2

Protokoll från HMS-kommittéens möte den 26/2 -15

Den 26 februari hade HMS-kommittéen möte. Då diskuterades bland annat delegationsordningen för HMS-kommittéen, arbetsmiljöpolicy och handlingsplan och lista över miljölagstiftning som berör institutionen. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Arbetsmijlö/Händelser/HMS/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Dagordning för styrelsemötet den 22/4 -15

Den 22 april klockan13.15 har biologiska institutionens styrelse möte i stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes protokoll (bil.)
 5. Psykosocial skyddsrond (bil.).
  Föredragande: Anders Brodin
 6. Anhållan om tillsvidareanställning av Ewa Krupinska som forskningsingenjör 100% inom forskningsinfrastrukturplattformen LP3 (bil.)
 7. Anhållan om tillsvidareanställning av forskare 100% i C. Cornwallis WAF-projekt (bil.)
 8. Ombyggnad av lunchrum, plan 2 Ekologihuset
  Information/diskussion
 9. Bioinformatik WABI/BILS/LU: anställningar, medfinansiering
  Information/diskussion
 10. CAnMove: VR-ansökan om databasinfrastruktur
  Information/diskussion (bil.)
 11. Eventuellt övrigt
Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Styrelse 0

Minnesanteckningar från FUNs möte den 8/4 -15

Den 8 april hade forskarutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat handledardagen, remiss om nytt formulär för individuell studieplan, examinatorsdag och ämneskurser. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Flygande drönare och krigande svampar

TandemTalkEBEH-1

Dagens tandem talk stod Emily Baird och Edith Hammer för. De hade inte träffat varandra tidigare men hade Läs mer

Föreläsning/Händelser/Vetenskapliga aktiviteter SACT Kommentering avstängd