Minnesanteckningar från FUNs möte den 4/4 -18

Den 4 april hade forskarutbildningen möte. Då diskuterades bland annat UKÄs utvärdering, BDR-möte, BLAM, Ladok 3, licentiater och visionsmötet. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Dagordning för GUNs möte den 20/4 -18

Den 20 april klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes minnesanteckningar
 5. Meddelanden
 6. Aktuella ärenden
  • LUNAs enkät om psykosocial hälsa
  • Lägesrapport: arbetet med basblocket
  • Lägesrapport: arbetet med utbildningsplaner
   • Utbildningsplaner för kandidat- och masterutbildningar
   • Behörighet och urval
 7. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och mol biologi
  • Mastersprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik
 8. Information från fakultetens utbildningsnämnd
 9. Information om externa utbildningar
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från studieråden
 12. Inkomna kursutvärderingar och kurssammanställningar BIOC04,
  BIOR18, BIO/MOBK01, BIOR65, MOBA03, BIOR51, BIOA01(bilagor)
 13. Nya kursplaner BIOB10, BIOB11, BIOB12 (bilagor)
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas
Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper 0

Minnesanteckningar från GUNs möte 9/3 -18

Den 9 mars hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat basblocket, utbildningsplaner, anonyma tentor, biologimöte i Skövde, arbetsmarknadsinfo och kursutvärderingar. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Grundutbildning/GUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Komplext så det förslår –arter som inte är arter och bin som hittar hem

Martin Skerlep ser till att allt går rätt till.

På dagens Tandem Tandem talk var det Mikael Hedrén och Stanley Heinze som var talarna. Mikael vann den sedvanliga (?) slantsinglingen och fick således börja att Läs mer

Föreläsning/Händelser/Vetenskapliga aktiviteter SACT 0

Minnesanteckningar från FUNs möte den 31/1 -18

Den 31 januari hade forskarutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat Ladok 3, FU-poäng, lönestegen och handledardagen. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Equality group recommends: How female fellows fared at the Royal Society

A recent study by Aileen Fyfe and Camilla Mørk Røstvik shows that formal inclusion of women does not automatically lead to their full participation. The study used the archives of the Royal Society as data, and is summarized in the March 6th issue of Nature:

How female fellows fared at the Royal Society https://www.nature.com/articles/d41586-018-02746-z

Female participation in the Royal Society has increased, but is still highly biased.

Jämställdhet 0

Dagordning till styrelsemötet den 11/4 -18

Den 11 april klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes protokoll (bil.)
 5. Information om den nya dataskyddsförordningen GDPR (General
  Data Protection Regulation)
  Föredragande: Maria Ovesson, fakultetskoordinator, Kansli N
 6. Anhållan om att inrätta tillsvidareanställning
  • Forskare 100% fr o m 2018-05-01, VR-projekt Anders
   Enjin (bil.)
  • Forskare 100% fr o m 2018-11-01, VR/Formas/Sida-projekt,
   KAW-projekt Johannes Rousk

  Föredragande: Monica Pardon

 7. Information
  • Anställningsärenden (lärare) – lägesrapport
  • Anställningsärenden (administrativ personal) – lägesrapport
 8. Eventuellt övrigt
Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Dagordning till styrelsemötet den 11/4 -18

Protokoll från styrelsemötet den 28/2 -18

Den 28 februari hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat anställningsärenden, psykosociala skyddsronden, anonyma tentor, bokslut och nominering av kandidater till valberedningen. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Händelser/Möte/Protokoll/Styrelse Kommentarer inaktiverade för Protokoll från styrelsemötet den 28/2 -18

Masahito Tsuboi – new postdoc

Hi!

My name is Masahito Tsuboi. In the coming few years, I will be part of the
Biology Department at Lund University (LU), studying the evolution of wing
morphology in two insect lineages, the family Drosophilidae and the order
Odonata, with Erik Svensson at LU and Thomas Hansen at University of Oslo.

Personally, I think comparative studies are fascinating because they allow us to
explore the phenotypic diversity across the entire tree of life. This initially
motivated me to conduct a phylogenetic comparative study back in 2009 with
Niclas Kolm at Uppsala University (now he is at Stockholm University) as part of
my MSc degree project. I continued there as a PhD doing phylogenetic
comparative studies on brain sizes in cichlids, pipefishes and seahorses. On a
more technical side, I am concerned over the sharp divide between micro- and
macroevolutionary biologists. My project in Lund will use a combination of
phylogenetic comparative method and quantitative/population genetic theories and
tools to reduce the divide among evolutionary biologists interested in
phenomena at different time scales.

I will be mostly in Oslo for the first two years, and only be regularly present
at Lund in my third year. Nevertheless, I am very excited to be part of the
institution and am very much looking forward to share ideas and thoughts over
the coming years with you!

Presentation Kommentarer inaktiverade för Masahito Tsuboi – new postdoc

Nyhetsbrev om jämställdhet

Tips från institutionens jämställdhets- och likabehandlingsgruppen!

Jämställdhetsmyndigheten har ett nytt nyhetsbrev om jämställdhetsfrågor.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrevet.

Här kan du läsa första nyhetsbrev. Där finns bland annat information om att söka bidrag till jämställdhetsarbete, och om en internationell konferens om män och jämställdhet som ska hållas i Stockholm i år.

Jämställdhet Kommentarer inaktiverade för Nyhetsbrev om jämställdhet