Adrian Bell – postdoc in Vision group

My current postdoctoral research is conducted within the Lund Vision Group under the supervision of Dr Marie Dacke and Dr Basil el Jundi. It sets out to establish how dung beetles are capable of orientating away from their dung pile using multiple sensory modalities, specifically wind and light information.

My scientific career started at Newcastle University, UK, where in 2010 I completed my BSc in Biology. I stayed on there to complete my MRes in Animal Behaviour in the Institute of Neuroscience. I then moved to Brighton in 2012 to start my PhD in Neuroscience in the School of Life Sciences at the University of Sussex.

Okategoriserade Kommentarer inaktiverade för Adrian Bell – postdoc in Vision group

Festligt värre när institutionen firade 350

Jep Agrell ”teckentolkar” sångförman Mikael Sörenssons instruktioner för kvällen.

I fredags var det dags för vårt eget 350-årsfirande. Festgruppen, bestående av Christina Rengefors, Jep Agrell och Viki Kaleskovska, hade fixat Läs mer

Fest/Händelser Kommentarer inaktiverade för Festligt värre när institutionen firade 350

Minutes from the BDR meeting 8/6 -17

The Biology doctoral students council had a meeting 8 June. Among other things they discussed meeting with the Heads of the Department, social event for the PhD students and representatives for different boards. Read more in the minutes from the meeting (pdf).

BDR/Forskarutbildning/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Minutes from the BDR meeting 8/6 -17

Katja Kozjek – new PhD student

In 2014 I have completed my bachelor`s degree in microbiology from University of Ljubljana, Slovenia (Biotechnical faculty) and in 2017 master`s degree in microbiology from University of Innsbruck, Austria (Faculty of Biology).

Currently, I am working on my PhD project at Lund University. The PhD project is integrated into a new Biodiversity project that started in January (2017) and is a collaboration among 5 European partners. The aim of the PhD project is to provide knowledge of the functional diversity of microorganisms in soils by identifying key functional genes and the organisms behind the genes.

Händelser/Presentation Kommentarer inaktiverade för Katja Kozjek – new PhD student

Minnesord över Lillemor Lewan

Docent Lillemor Lewan, Lund, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 82 år. Lillemor Lewan var tidigare universitetslektor vid zoofysiologiska institutionen och vid sin bortgång emerita vid biologiska institutionen. Närmast anhöriga är maken Nils och barnen Lisbet, Tomas och Mats med familjer.

Lillemor föddes i Lund och växte upp i Stockholm. Efter studentexamen valde hon att studera vid Lunds universitet. Där lärde hon känna Nils i Lunds studenters folkdanslag. Hon studerade kemi, botanik och zoologi till en fil.mag.-examen och fick därmed kompetens som gymnasielärare i dessa Läs mer

Händelser Kommentarer inaktiverade för Minnesord över Lillemor Lewan

Människans luktsinne, bättre än vad en tror

Idag höll Martin N. Andersson sin docentföreläsning ”The Human Sense of Smell” i Blå Hallen.

Martin berättade att mycket av vad vi tror att vi vet om Läs mer

Föreläsning/Forskning/Händelser Kommentarer inaktiverade för Människans luktsinne, bättre än vad en tror

Dagordning till GUNs möte 9/6 -17

Den 9 juni klockan 13.15 har grundutbildnignsnämnden möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes minnesanteckningar
 5. Meddelanden
 6. Aktuella ärenden
  • Lägesrapport: arbetet med basblocket
  • Litteraturlista kurser ht-17
  • E-lärandets juridik (Bodil Sjögreen)
 7. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och mol biologi
  • Mastersprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik
 8. Information från fakultetens utbildningsnämnd
 9. Information om externa utbildningar
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från studieråden
 12. Inkomna kursutvärderingar och kurssammanställningar
  BIOR56, MOBA01, BIOR11, BIOR73, BIOF06, BIO/MOBK01, BIOR41, BIOR23, BIOS14, BIOR17
 13. Nya kursplaner
 14. Övriga frågor
  • Förslag på höstens mötestider: 1 sept, 6 okt, 10 nov, 15 dec
 15. Mötet avslutas
Grundutbildning/GUN/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning till GUNs möte 9/6 -17

Minnesanteckningar från BIGs möte den 23/5 -17

Den 23 maj hade infrastrukturgruppen möte. Då diskuterades bland annat infrastrukturansökningar till fakulteten och BIGs uppdrag. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

BIG/Händelser/Infrastruktur/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från BIGs möte den 23/5 -17

Ännu en biologpensionär

Den här veckan är full av pensionärsavtackningar. I måndags var Läs mer

Händelser/Pensioneringar Kommentarer inaktiverade för Ännu en biologpensionär

Minutes from BDR’s meeting 11/5 -17

The Biology doctoral students council had a meeting 11 May. Among other things they discussed spreadsheet about prolongation, vacant PhD representative positions, a meeting with the Heads of the Department and a PhD event at the start of the autumn semester. Read more in the minutes from the meeting (pdf).

BDR/Forskarutbildning/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minutes from BDR’s meeting 11/5 -17