Aneboda field station as good as new

Aneboda

Aneboda field station has been renovated and it is now open for bookings for the year. There are new showers and toilets in both the lab and in Solhäll. The kitchen has also been renovated and new stove and frige and freezer installed. You are welcome to book accommodation through Szidonia Ruggiero.

You will find more information and photos at our internal website.

Text by Szidonia Ruggiero, photos by Etelka Koos and Wilhelm Granéli.
Händelser/Infrastruktur 0

Protokoll från GUNs möte den 18/3 -16

Den 18 mars hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat lärarutbildningen, projekt- och praktikkurser, ansvarsområden för masterspåransvariga, externa utbildningar och kursutvärderingar. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Grundutbildning/GUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Dagordning för FUNs möte den 28/4 -16

Den 28 april klockan 13.00 har forskarutbildningsnämnden möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen:

  1. Mötet öppnas
  2. Justeringsperson utses
  3. Föregående protokoll
  4. Information från studierektorer (antagningsrutiner, handledardag)
  5. BLAM utvärdering
  6. Stipendiedoktorander
  7. FUN kurskoordinator
  8. Temas vårens handledardag
  9. Övrigt
  10. Mötet avslutas
Forskarutbildning/FUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper 0

Good, very good, excellent or outstanding state of our department

StateOfUnion-4

Today SACT arranged a State of the Union talk with our head of the department Christer Löfstedt. This may become an annual event; it was nearly a year ago on Läs mer

Händelser/Prefekt/Vetenskapliga aktiviteter SACT 0

Patogener och värdar i ett ständigt krig

DocentforOH-4

Idag höll Olof Hellgren sin docentföreläsning ”The evolution of pathogen host specificity”. Det är viktigt att studera hur det här hänger ihop Läs mer

Föreläsning/Forskning/Händelser 0

Att välja studiesystem är inte det lättaste

TandemTalk20160421-1

På dagens Tandem Talk berättade Lars Råberg och Honor Prentice om sina studiesystem och hur Läs mer

Föreläsning/Forskning/Händelser/Vetenskapliga aktiviteter SACT 0

Minnesantecknigar från FUNs möte den 30/3 -16

Forskarutbildningsnämnden hade möte den 30 mars. Då diskuterades bland annat BLAM, introkurs, jävbeskrivning, tema för handledaredag och examinatorerna. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Protokoll från bibliotekets styrgruppsmöte den 15/3 -16

Biologibibliotekets styrgrupp hade möte den 15 mars. Då diskuterades bland annat bokslut, emediastatistik och biblioteksprojekt. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Bibliotek/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Fluorescent inauguration

fluorescentinv-2

Today Klas Flärdh and Fanny Passot arranged a small inauguration for their new microscope. A lot of people were interested and came to have a look at Läs mer

Händelser/Infrastruktur Kommentarer inaktiverade för Fluorescent inauguration

Flygande fotoelektronspektrometer

lyft-1

Efter en något vådlig färd till Plan 2 är nu Biologiska institutionens nya tillskott, en fotoelektronspektrometer, på plats. Instrumentet som mäter kemiska Läs mer

Händelser/Infrastruktur 1