Ny administrativ chef och ny ekonomiadministratör


New Head of Administration and new Financial Administrator

Short summary in English below


Joakim Nilsson börjar sin anställning som ny administrativ chef hos oss den 1 september. Joakim arbetar för närvarande som administrativ chef för gymnasieverksamheten i Malmö stad. Han kommer att under september och Läs mer

Händelser/Prefekt 0

Studierektor för Geneco


New Director of Studies in GENECO

Short summary in English below


Vi tackar Helena Westerdahl för flera års insatser som studierektor för Geneco. Helena slutar sitt uppdrag vid halvårsskiftet för att under en period få lite mer tid över för forskning inom sitt ERC-projekt. Bengt Hansson tillträder som ny studierektor och Olov Hellgren övertar Bengts tidigare uppgifter i styrgruppen som nu består av

 • Bengt Hansson – studierektor
 • Dag Ahrén
 • Olof Hellgren
 • Johan Hollander
 • Emily O´Connor
 • Torbjörn Säll
 • Christina Rengefors

Christer Löfstedt / prefekt

Short summary in English

Helena Westerdahl will leave as a director of studies in GENECO. Instead Bengt Hansson will take over.

Forskarutbildning/Händelser/Prefekt 0

Examinatorer för forskarutbildningen


New examiners for our doctoral students

Short summary below


Prefekten har delegerat till 12 personer att vara examinatorer i forskarutbildningen i biologi under perioden 2018-01-01 – 2022-12-31:

 • Klas Flärdh
 • Dennis Hasselquist
 • Anders Hedenström
 • Katarina Hedlund
 • Almut Kelber
 • Emma Kritzberg
 • David O’Carroll
 • Pål Axel Olsson
 • Allan Rasmusson
 • Tobias Uller
 • Eric Warrant
 • Susanne Åkesson

Personerna är examinator under hela Läs mer

Forskarutbildning/Händelser/Prefekt 0

Nya funktionärer – JoL-gruppen, BIG, IT och LG


New members in groups and committees

(short summary in English below)


Under de senaste månaderna har det skett en del förändringar vad gäller sammansättning och organisation av flera grupper vid institutionen.

Ledamöter som slutar sina uppdrag tackas för sina Läs mer

Händelser/Nämnder och arbetsgrupper/Prefekt 0

Valet till valberedning är avslutat

(The election of the nomination committee is completed)

For short version in English: See below!

Valet till valberedning är avslutat och rösterna räknade den 27 juni (Valprotokoll pdf). Valberedningen som ska ta fram förslag på kandidater till institutionsstyrelsen, prefekt och ställföreträdande prefekt under Läs mer

Prefekt/Val Kommentarer inaktiverade för Valet till valberedning är avslutat

Protokoll från HMS-kommitténs möte 3/5 -18

Den 3 maj hade Kommittén för hälsa, miljö och säkerhet möte. Då diskuterades bland annat mätning av hälsovådliga ämnen på Biologiska museet, dispens för kvicksilveranvändning, arbetsmiljön i verkstaden, utrymmesskyltar, LSK, trycksatta anordningar, “stolskyddsrond”, skyddsronder och ritningsgranskningsgrupp. ProtokollHMS20180503.

Händelser/HMS/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Protokoll från HMS-kommitténs möte 3/5 -18

Colin Olito – new postdoc

Hello, my name is Colin Olito, and I am a new postdoctoral fellow in Dr. Jessica K. Abbott’s group. I was born and raised in Alaska, but my academic life has taken me, and my family, around the world.

Although I have a background in evolutionary ecology, I underwent a bit of a metamorphosis into a theoretical population geneticist during my PhD. My main research interests include sexually antagonistic selection, the evolution of hermaphrodite mating and sexual systems, sex chromosome evolution, and the population genetic factors driving major evolutionary transitions in flowering plants.

I’m excited to be a part of this vibrant ecology and evolutionary biology department here at Lund, and hopefully starting some new collaborations. My family and I are also looking forward to exploring the Swedish wilderness, so any camping and hiking advice is most welcome. See you at fika!

Presentation Kommentarer inaktiverade för Colin Olito – new postdoc

Katrine Lund-Hansen – new postdoc

Hi! Some of you might recognise me from my many stays here during my PhD with my
suitcase full of flies. However, I’ll be here more permanently this time as a
postdoc with Jessica Abbott continuing the work from my PhD.

I did my PhD with Ted Morrow at University of Sussex with the main focus on
sexual antagonism and its impact on sex chromosomes in Drosophila
melanogaster. I did two main projects, one long-term evolution experiment still
ongoing in Jessica’s lab and a shorter evolution experiment looking at
coevolution between the sex chromosomes.

Presentation Kommentarer inaktiverade för Katrine Lund-Hansen – new postdoc

Rebecca Roberts – new postdoc

Hej, I’m Rebecca (but please call me Bec) and I’m a new postdoc working with Martin N. Andersson in the Pheromone Group. I just moved to Lund from the Sunshine Coast in Australia. Last year I finished my PhD at the University of the Sunshine Coast, where I studied olfactory receptors in the Crown-of-thorns starfish, which is a major pest on the Great Barrier Reef. Here in Lund I’ll be working on the evolution and function of olfactory receptors in beetles, which are pests in the beautiful Swedish forests.

Presentation Kommentarer inaktiverade för Rebecca Roberts – new postdoc

Livet på institutionen under ett dygn

Även vädret var på vår sida.

I fredags var det dags för institutionens första bioblitz. En bioblitz går ut på att inventera alla arter inom ett visst begränsat område under 24 timmar. SACT hade fått ihop ett Läs mer

Händelser/Systematik/Vetenskapliga aktiviteter SACT 2