Protokoll från GUNs möte den 28/3 -14

Den 28 mars hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat rutiner för kursvärderingar, låssystemet i Biologihuset, tilldelning för exjobb, antalet examensarbetesämnen och en referensgrupp med arbetslivsrepresentanter. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Grundutbildning/GUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Agenda for the BDR-meeting 29/4 -14

Biologiska doktorandrådet will have a meeting at 12.00 April 29 in Tanken at the first floor in the Ecology Building. The agenda is as follows:

 1. Start of meeting
 2. Election of secretary an minutes approving person
 3. Approval of agenda
 4. Minutes from last meeting
 5. Announcements
 6. Guest lecturer
 7. Other issues
 8. Permanent reminders:
  • January – call for nominations of autumn guest lecturer
   September – call for nominations of spring guest lecturer
  • Early spring – check with current PhD-representatives in the various organs if they want to keep their positions, and if not call for new representatives and nominate these for election through NDR. Elections take place in April/May with a change-over in positions in July.
  • After NDR elections – update lathunden with information for all new PhD students and the information for new foreign PhD students.
 9. Next meeting
 10. Meeting closed
BDR/Forskarutbildning/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper 0

Minnesanteckningar från jämställdhetsgruppens möte 19/2 -14

Den 19 februari hade jämställdhetsgruppen möte. Då diskuterades bland annat ett dyslexiseminarium, lunchlotteri och bokutdelning. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Händelser/Jämställdhet/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Dagordning för HMS-AU mötet den 9/4 -14

Den 9 april har arbetsutskottet till HMS-kommittén möte klockan 9.00 i rum D107 i Biologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av dagordning
 3. Föregående mötes minnesanteckningar
 4. Aktuella ärenden
 5. Meddelanden
 6. Nyheter från universitetsadministrationen och andra myndigheter
 7. Övriga frågor
Händelser/HMS-AU/Kallelse/Möte Kommentering avstängd

Protokoll från HMS-kommitténs möte 27/2 -14

Den 27 februari hade kommittén för hälsa, miljö och säkerhet möte. Då diskuterades bland annat stressutbildning för chefer, riskbedömning för individer och den psykosociala skyddsronden. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Arbetsmijlö/Händelser/HMS/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentering avstängd

Epigenetik – inte svårare än att baka en kaka

JessicaAbbott-2

Idag höll Jessica Abbott sin docentföreläsning där hon förklarade hur gener och miljö samverkar genom epigenetik för en stor publik i Blå hallen.

I en mycket pedagogisk presentation drog Jessica likheter mellan att baka en kaka och genuttryck för att förklara hur gener och fenotypen hänger ihop. Om det Läs mer

Föreläsning/Forskning/Händelser 1

Dagordning för FUNs möte den 2/4 -14

Den 2 april klockan 15.00 har forskarutbildningsnämnden möte. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Info från studierektorer
 4. BLAM – reflektioner
 5. Individuella studieplaner (Nora)
 6. Kontering av doktorander på undervisningen (Anne)
 7. Övrigt
 8. Mötet avslutas
Forskarutbildning/FUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentering avstängd

Protokoll från FUNs möte den 26/2 -14

Den 26 februari hade forskarutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat mentorns roll, checklistan vid doktorandsamtal och FUNs uppdrag och vision. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentering avstängd

Dagordning för GUNs möte den 28/3 -14

Den 28 mars klockan 14.15 har grundutbildningsnämnden möte i sammanträdesrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Meddelanden
 6. Aktuella ärenden
  • Tilldelning för exarbete, projekt och praktik samt reviderat PM för tilldelning (bordlagt den 28 feb)
  • Diskussion om revidering av antalet olika examensarbetsämnen
  • Diskussion om sammansättning av en referensgrupp med arbetslivsrepresentanter
 7. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi
  • Kandidatprogram i mol biologi
  • Mastersprogram i biologi
  • Mastersprogram i mol biologi
  • Mastersprogram i bioinformatik
 8. Information från fakultetens utbildningsnämnd (UN)
 9. Information om externa utbildningar
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från studierådet
 12. Inkomna kursutvärderingar och kursbokslut (MOBA03 Molekylärbiologi, BIOR63 Molekylär mikrobiologi, BIOS02 Modelleringstekniker för biologiska system, TEK292 Biologiska system)
 13. Övriga frågor
 14. Nästa möte
 15. Mötet avslutas
Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentering avstängd

Prefektunderskrifter i ansökningstider

I samband med ansökningar till de flesta externa finansiärer krävs prefektens underskrift och godkännande.

Även när det inte krävs av finansiären så krävs alltid ett godkännande av prefekten om verksamheten skall förläggas till biologiska institutionen.

Underskriften är alltså INTE enbart en formalitet.

Har du redan anställning tills vidare och tillgång till den arbetsplats du behöver så kan du räkna med att du kommer få prefektens godkännande (och tack för att du söker pengar!).

Har du ej anställning för perioden som ansökan omfattar eller saknar tillgång till nödvändig arbetsplats måste du:

 1. Förankra hos berörd enhetschef (forskargruppsledare) att du är välkommen och att det finns plats för dig
 2. Informera prefekten om att ovanstående skett

INNAN du skickar in en ansökan.

För samtliga personer som önskar prefektunderskrifter gäller sedan:

 1. Lämna på prefektkansliet (normalt till Szidonia Ruggiero) ansökningsblanketten, sammanfattning av forskningsprogram, budget, eventuella inbjudningsbrev, “bilaga S”(motsvarande), budget samt fullkostnadskalkyl (gäller generellt alla projekt, även postdoc-ansökningar från råden. För övriga fullfinansierade rådsanslag kan fullkostnadskalkyl utelämnas).
 2. Ange om du vill ha hjälp med insändande av signerad blankett eller om du vill ha den i retur för att själv hantera fortsättningen.
 3. Underskrifter expedieras som regel inom en till två dagar, men försök gärna ha lite framförhållning om något är oklart.

Har du andra frågor, vänd dig i första hand till din forskningsadministratör.

Lycka till med ansökningarna!

Christer Löfstedt /prefekt

Ansökningar/Prefekt Kommentering avstängd