Minnesanteckningar från jämställdhetsgruppens möte 19/2 -14

Den 19 februari hade jämställdhetsgruppen möte. Då diskuterades bland annat ett dyslexiseminarium, lunchlotteri och bokutdelning. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Händelser/Jämställdhet/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Dagordning för HMS-AU mötet den 9/4 -14

Den 9 april har arbetsutskottet till HMS-kommittén möte klockan 9.00 i rum D107 i Biologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av dagordning
 3. Föregående mötes minnesanteckningar
 4. Aktuella ärenden
 5. Meddelanden
 6. Nyheter från universitetsadministrationen och andra myndigheter
 7. Övriga frågor
Händelser/HMS-AU/Kallelse/Möte Kommentering avstängd

Protokoll från HMS-kommitténs möte 27/2 -14

Den 27 februari hade kommittén för hälsa, miljö och säkerhet möte. Då diskuterades bland annat stressutbildning för chefer, riskbedömning för individer och den psykosociala skyddsronden. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Arbetsmijlö/Händelser/HMS/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentering avstängd

Epigenetik – inte svårare än att baka en kaka

JessicaAbbott-2

Idag höll Jessica Abbott sin docentföreläsning där hon förklarade hur gener och miljö samverkar genom epigenetik för en stor publik i Blå hallen.

I en mycket pedagogisk presentation drog Jessica likheter mellan att baka en kaka och genuttryck för att förklara hur gener och fenotypen hänger ihop. Om det Läs mer

Föreläsning/Forskning/Händelser 1

Dagordning för FUNs möte den 2/4 -14

Den 2 april klockan 15.00 har forskarutbildningsnämnden möte. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Info från studierektorer
 4. BLAM – reflektioner
 5. Individuella studieplaner (Nora)
 6. Kontering av doktorander på undervisningen (Anne)
 7. Övrigt
 8. Mötet avslutas
Forskarutbildning/FUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentering avstängd

Protokoll från FUNs möte den 26/2 -14

Den 26 februari hade forskarutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat mentorns roll, checklistan vid doktorandsamtal och FUNs uppdrag och vision. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentering avstängd

Dagordning för GUNs möte den 28/3 -14

Den 28 mars klockan 14.15 har grundutbildningsnämnden möte i sammanträdesrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Meddelanden
 6. Aktuella ärenden
  • Tilldelning för exarbete, projekt och praktik samt reviderat PM för tilldelning (bordlagt den 28 feb)
  • Diskussion om revidering av antalet olika examensarbetsämnen
  • Diskussion om sammansättning av en referensgrupp med arbetslivsrepresentanter
 7. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi
  • Kandidatprogram i mol biologi
  • Mastersprogram i biologi
  • Mastersprogram i mol biologi
  • Mastersprogram i bioinformatik
 8. Information från fakultetens utbildningsnämnd (UN)
 9. Information om externa utbildningar
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från studierådet
 12. Inkomna kursutvärderingar och kursbokslut (MOBA03 Molekylärbiologi, BIOR63 Molekylär mikrobiologi, BIOS02 Modelleringstekniker för biologiska system, TEK292 Biologiska system)
 13. Övriga frågor
 14. Nästa möte
 15. Mötet avslutas
Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentering avstängd

Prefektunderskrifter i ansökningstider

I samband med ansökningar till de flesta externa finansiärer krävs prefektens underskrift och godkännande.

Även när det inte krävs av finansiären så krävs alltid ett godkännande av prefekten om verksamheten skall förläggas till biologiska institutionen.

Underskriften är alltså INTE enbart en formalitet.

Har du redan anställning tills vidare och tillgång till den arbetsplats du behöver så kan du räkna med att du kommer få prefektens godkännande (och tack för att du söker pengar!).

Har du ej anställning för perioden som ansökan omfattar eller saknar tillgång till nödvändig arbetsplats måste du:

 1. Förankra hos berörd enhetschef (forskargruppsledare) att du är välkommen och att det finns plats för dig
 2. Informera prefekten om att ovanstående skett

INNAN du skickar in en ansökan.

För samtliga personer som önskar prefektunderskrifter gäller sedan:

 1. Lämna på prefektkansliet (normalt till Szidonia Ruggiero) ansökningsblanketten, sammanfattning av forskningsprogram, budget, eventuella inbjudningsbrev, “bilaga S”(motsvarande), budget samt fullkostnadskalkyl (gäller generellt alla projekt, även postdoc-ansökningar från råden. För övriga fullfinansierade rådsanslag kan fullkostnadskalkyl utelämnas).
 2. Ange om du vill ha hjälp med insändande av signerad blankett eller om du vill ha den i retur för att själv hantera fortsättningen.
 3. Underskrifter expedieras som regel inom en till två dagar, men försök gärna ha lite framförhållning om något är oklart.

Har du andra frågor, vänd dig i första hand till din forskningsadministratör.

Lycka till med ansökningarna!

Christer Löfstedt /prefekt

Ansökningar/Prefekt Kommentering avstängd

Brian Dalton – Postdoc in the Vision Group

Processed with VSCOcam with f2 preset

Exploring nature in coastal California is how I spent much of the first half of my life, in particular trying to convince fish that my creations of fur and feathers were actually insects or baitfish. Through my love of fish and the environments where they lived, biology became a sort of hobby, and later my course of study at Occidental College in Los Angeles.

I have become fascinated by the different ways animals have evolved to visually detect information about their environments. In my PhD I worked with Tom Cronin and Karen Carleton on vision and coloration in African cichlid fishes at the University of Maryland (UMBC and College Park). I discovered that the cichlid Metriaclima zebra mixes different pairs of opsins in retinal regions that view distinct backgrounds. These visual pigment mixtures tune retinal sensitivity to the color of the corresponding background. I also found that the location as well as the relative proportion of opsins in the retina can be influenced by the light environment during development. Finally, I used color space models to compare cichlid colors and backgrounds as seen by cichlid eyes. Male colors were typically more conspicuous than female colors, consistent with the selective forces thought to act on each sex. However, in some species female colors were conspicuous, raising questions about their role in communication.

During my doctoral studies I became interested in polarized light. Naturally, I was excited to do a postdoc with Rachel Muheim at Lund University studying polarization sensitivity in zebra finches. There is good evidence that birds use patterns of polarized light in the sky to calibrate their magnetic compass. However, the mechanism of avian polarized light sensitivity is unknown, and attempts to demonstrate this sensitivity have met with mixed success. I am using a behavioral assay, with cues similar to those used in compass calibration, to characterize zebra finch sensitivity to polarized light. Future plans include localizing putative polarized light photopigments in the zebra finch retina.

Presentation Kommentering avstängd

Third time lucky – BLAM a great success this year too

BLAM2014-1

The winning lecturer in action.

Yesterday and the day before it was time for the Biology Lund Annual Meeting BLAM – our conference for and by the doctoral students at the department. Unfortunately Läs mer

Biology in Lund Annual Meeting/BLAM/Forskarutbildning/Händelser Kommentering avstängd