Uppe före tuppen

fagelexkursion-12

Idag ordnade SACT den årliga fågelexkursionen till Krankesjön. Trots militärvarning Läs mer

Händelser/Vetenskapliga aktiviteter SACT 1

Protokoll från styrelsemötet den 13/4 -16

Den 13 april hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat anställningsärenden och översyn av biodiversitet. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Händelser/Möte/Protokoll/Styrelse 0

Biologer på grönbete

Johan Hollander fick en otroligt bra idé – varför inte ordna en exkursion och samla ätbara växter? Han pratade ihop sig med Läs mer

Händelser/Vetenskapliga aktiviteter SACT 0

Protokoll från HMS-kommitténs möte 7/4 -16

Den 7 april hade kommittén för hälsa-, miljö- och säkerhet möte. Då diskuterades bland annat laglista, arkiveringsrutiner, ventilationen i Ekologihuset, kemikalier i Biologihus A och en ny AFS om organisatorisk och social arbetsmiljö. Läs mer protokollet från mötet (pdf).

Arbetsmijlö/HMS/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Protokoll från HMS-kommitténs möte 7/4 -16

Minutes from the BDR meeting 18/4 -16

The Biology doctoral students council had a meeting 18 April. Among other things they discussed the updating of the PhD guide, elections to NDR and extension for departmental duties. Read more in the minutes from the meeting (pdf).

BDR/Forskarutbildning/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minutes from the BDR meeting 18/4 -16

Dagordning för GUNs möte den 13/5 -16

Den 13 maj klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Meddelanden
 6. Aktuella ärenden
  • Fastställande av litteraturlista för höstens kurser
  • Diskussion om tillägg till kursplaner om examinationsformer
  • Rapport från skyddsrond
  • Förändringar i ”Handledning för kursansvariga”
  • Ny struktur för projekt och praktik-kurser
  • Diskussion om omläggning av kurser
  • Alumnikvällen den 2 maj
  • Presentation och diskussion av hur vi gör uppföljning av våra studenter
 7. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och mol biologi
  • Mastersprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik
 8. Information från fakultetens utbildningsnämnd
 9. Information om externa utbildningar
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från studieråden
 12. Inkomna kursutvärderingar och kurssammanställningar: BIOR30,
  BIOR16, BIOC03
 13. Nya kursplaner
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas
Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning för GUNs möte den 13/5 -16

Aneboda field station as good as new

Aneboda

Aneboda field station has been renovated and it is now open for bookings for the year. There are new showers and toilets in both the lab and in Solhäll. The kitchen has also been renovated and new stove and frige and freezer installed. You are welcome to book accommodation through Szidonia Ruggiero.

You will find more information and photos at our internal website.

Text by Szidonia Ruggiero, photos by Etelka Koos and Wilhelm Granéli.
Händelser/Infrastruktur Kommentarer inaktiverade för Aneboda field station as good as new

Protokoll från GUNs möte den 18/3 -16

Den 18 mars hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat lärarutbildningen, projekt- och praktikkurser, ansvarsområden för masterspåransvariga, externa utbildningar och kursutvärderingar. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Grundutbildning/GUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Protokoll från GUNs möte den 18/3 -16

Dagordning för FUNs möte den 28/4 -16

Den 28 april klockan 13.00 har forskarutbildningsnämnden möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Föregående protokoll
 4. Information från studierektorer (antagningsrutiner, handledardag)
 5. BLAM utvärdering
 6. Stipendiedoktorander
 7. FUN kurskoordinator
 8. Temas vårens handledardag
 9. Övrigt
 10. Mötet avslutas
Forskarutbildning/FUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning för FUNs möte den 28/4 -16

Good, very good, excellent or outstanding state of our department

StateOfUnion-4

Today SACT arranged a State of the Union talk with our head of the department Christer Löfstedt. This may become an annual event; it was nearly a year ago on Läs mer

Händelser/Prefekt/Vetenskapliga aktiviteter SACT Kommentarer inaktiverade för Good, very good, excellent or outstanding state of our department