Minutes from BDR’s meeting 15/10 -14

The Biology Doctoral Students Council had a meeting 15 October. Among other things they discussed PhD meeting, prolongation, unofficial working committees and married supervisors. Read more in the minutes from the meeting (pdf).

BDR/Forskarutbildning/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Dagordning för BIGs möte 23/10 -14

Den 23 oktober klockan 15.00 har institutionens infrastrukturgrupp möte i Darwin i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Meddelanden
 2. Utvärdering av utfallet av N-faks infrastrukturtilldelning 2014. Ansökningar inför nästa år.
 3. Gemensam torris vid institutionen.
 4. Genomgång av de olika infrastrukturernas verksamhet och ekonomi.
 5. Ev. övrigt
BIG/Händelser/Infrastruktur/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper 0

Minutes from BDR’s meeting 17/9 -14

The Biology Doctoral Students Council had a meeting 17 September. Among other things they discussed unofficial working committees, joint meeting for PhD students and missing representatives on boards. Read more in the minutes from the meeting (pdf).

BDR/Forskarutbildning/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Protokoll från styrelsemötet den 17/9 -14

Den 17 september hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat rekrytering av professor i systematik, infrastukturverksamheterna och bemanning av grupper och organ. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll/Styrelse Kommentering avstängd

Agenda for the BDR meeting 15/10 -14

The Biology Doctoral Students Council will have a meeting 15 October at 12.00 in Tanken at the first floor in the Ecology Building. The agenda is as follows:

 1. Start of the meeting
 2. hoosing secretary and minutes approving person
 3. Approval of agenda
 4. Minutes from the last meeting
 5. Announcements
 6. Discussion with Christer Löfstedt and Carin Jarl-Sunesson
 7. Unofficial working committees
 8. Rule regarding married supervisors
 9. Guest Lecturers
 10. PhD Retreat
 11. Permanent reminders
  • January – call for nominations of autumn guest lecturer
   September – call for nominations of spring guest lecturer
  • Early spring – check with current PhD-representatives in the various organs if they want to keep their positions, and if not call for new representatives and nominate these for election through NDR. Elections take place in April/May with a change-over in positions in July.
  • After NDR elections – update lathunden with information for all new PhD students and the information for new foreign PhD students.
  • January and September – after scheduling the coming semester’s meetings, invite the prefect and the vice prefect to join one of meetings
 12. Other issues
 13. Next meeting
 14. Meeting closed
BDR/Forskarutbildning/Händelser/Kallelse/Nämnder och arbetsgrupper Kommentering avstängd

Biologins natt

Biologinsnatt-5

När dagen sakta övergick till natt avslutade även Biologishowen och det var dags för festkommittén att ta vid. Szidi Ruggiero, Lotta Persmark, Tina Ledje, Jóhanna Jónsdóttir och för Läs mer

Biologins dag/Fest/Händelser Kommentering avstängd

Biologins dag

Biologinsdag-1

I lördags ordnade vi Biologins dag i Lund. Mellan klockan 10 och 16 var det öppet hus och aktiviteter i Ekologihuset. Men dagen började redan klockan 6, då Läs mer

Biologins dag/Händelser 1

Minnesanteckningar från FUNs möte den 24/9 -14

Forskarutbildningsnämnden hade möte den 24 september. Då diskuterades bland annat BLAM 2015, handledare/examinator, visionsmötet och FUNs bemanning. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Forskarutbildning/FUN/Händelser/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentering avstängd

Minnesanteckningar från Jämställdhetsgruppens möte 17/9 -14

Jämställdhetsgruppen hade möte den 17 september. Då diskuterades bland annat gruppens tidigare arbete, lunchlotteriet, bokklubb och engelsk information. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Händelser/Jämställdhet/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentering avstängd

Senaste nytt från IT hållet

IT-info-2

Idag ordnade SACT (Scientific Activities Group) informationsmöte med institutionens IT-grupp. Efter en presentation av gruppen började Anders Kullberg med att berätta hur du får hjälp. Det finns både en central servicedesk hos LDC  och en intern helpdesk på institutionen. Till LDC vänder du dig när du behöver Läs mer

Händelser/IT/Kommunikation/Vetenskapliga aktiviteter SACT Kommentering avstängd