Foton och föreläsning på Jubileumsträff

Igår öppnade LU350-årsfotoutställningen på Grand. Det är en utställning med vetenskapliga foton från institutionerna på fakulteten. Idén kom från Läs mer

Händelser 0

Minnesanteckningar från FUNs möte den 11/10 -17

Forskarutbildningsnämnden hade möte den 11 oktober. Då diskuterades bland annat BLAM 2018, semester, genomgående paginering och handledarmöte. Läs mer i minnesanteckningarna från mötet (pdf).

Forskarutbildning/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Superframträdande av Supershowen

I helgen hade Supershowen, skapad enkom för 350-årsjubiléet, fem föreställningar. Supershowen är en sammanslagning, och omarbetning, av de tre naturvetenskapliga showerna – Biologishowen, Fysik- och lasershowen och Kemishowen. På Lunds Stadsteater kunde vi Läs mer

Biologishow/Händelser 0

”Icke-svar” från Rektor på prorektorskrivelse

Rektor och universitetsstyrelsens ordförande har svarat på vår skrivelse – och andra skrivelser – med synpunkter på och frågor kring rekryteringen av ny prorektor för Lunds universitet.

Svaret (pdf) – som inte innehåller några egentliga svar eller förklaringar rörande de missförhållanden vi påpekat – har inte heller någon adressat. Detta är kanske en petitess men ändå lite anmärkningsvärt med tanke på att Lunds universitet också är en myndighet. Brukar det påpekas.

Fler icke-svar från Rektor finns att läsa på Rektors blogg.

Sammanfattningsvis verkar universitetsledningen varken förstå grunden för kritiken eller inse att man gjort något fel.

Döm själv!

För övrigt anser jag att prorektorsvalet bör göras om.

Christer Löfstedt
Prefekt Biologiska institutionen

 

Prefekt 0

Protokoll från styrelsemötet den 20/9 -17

Den 20 september hade institutionsstyrelsen möte. Då diskuterades bland annat anställningsärenden, halvårsbokslut, prognos och myndighetskapitalet. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Händelser/Möte/Protokoll/Styrelse 0

Dagordning för styrelsemötet den 18/10 -17

Den 18 oktober klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes protokoll (bil.)
 5. Anhållan om tillsvidareanställning
  Fredrik Haas, forskare 100% fr o m 2018-01-01, utökad anställning 50% (bil.)
  Föredragande: Monica Pardon
 6. Forskningsstrategi för Biologiska institutionen 2015-2019 (bil.)
  Avstämning av måluppfyllelse och ev. påverkan på budgetarbetet 2018
  Föredragande: Christer Löfstedt
 7. Bitr. lektorat i Biodiversitet (bil.)
  Föredragande: Christer Löfstedt
 8. Uppföljning av lektorat i biologi. Anhållan till fakulteten för dubblering/tripplering av anställning
  Föredragande: Christer Löfstedt
 9. Infrastrukturverksamheterna – halvårsbokslut och ekonomisk uppföljning (bil.)
  Föredragande: Christer Löfstedt/Peter Matthesen
 10. Information
  • Budgetprocessen 2018 (Monica Pardon)
 11. Eventuellt övrigt
Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse 0

Varpu Pärssinen – new PhD student

Nice to meet you! My name is Varpu Pärssinen and I’ve started my PhD studies at
the Aquatic Ecology unit. My supervisor is Anders Nilsson, with Kaj Hulthén and
Christer Brönmark as my co-supervisors.

I did my BS and MS studies in the University of Helsinki, Finland, with Ecology
and evolutionary biology as my major. In my previous theses I have focused
mainly on animal behaviour and sexual selection. I’ve also had the pleasure to
do field and lab work in many different groups and projects, involving
sticklebacks, common gobies, and the Glanville fritillary butterfly. I also love
birdwatching in my meantime.

My PhD project in Lund studies how natural selection affects the fitness of
hybrids between isolated populations. I’m using the Bahamas mosquitofish as a
model animal, working together with the Langerhans Lab in North Carolina, US.
I’m very happy to work as a part of this international collaboration,
researching one of the main mechanisms of speciation!

Presentation 0

Collect data faster with new system

Finally, our new confocal microscope (Leica SP8 DLS) has arrived in the department and is being installed by Läs mer

Händelser/Infrastruktur 0

Anhållan om omgjord rekrytering

Christer Löfstedt och ledningen för institutionen har skrivit till Universitetsstyrelsen och Rektor och bett dem göra om rekryteringen av prorektor:

Vi anhåller om att rekryteringen av prorektor för Lunds universitet görs om. Processen skall vara transparent och universitetskollegiets skall höras och ges möjlighet att ta ställning till flera kandidater, allt med sikte på att hitta en vid LU anställd lärare som med verksamhetens förtroende kan utföra förtroendeuppdraget som prorektor.

Samtliga enhetschefer och medlemmar i Biologiska institutionens ledningsgrupp, samt några ytterligare personer med nyckelpositioner vid institutionen står bakom bifogade skrivelse (pdf).

För Biologiska institutionen

Christer Löfstedt
Prefekt

Övriga undertecknare:
Olle Anderbrant – professor, enhetschef Funktionell zoologi
Staffan Bensch – professor, enhetschef MEMEG
Christer Brönmark – professor, enhetschef Akvatisk ekologi
Marie Dacke – professor, medlem i ledningsgruppen
Mats Hansson – professor, enhetschef Molekylär cellbiologi
Anders Hedenström – professor, f d ledamot ledningsgruppen
Carin Jarl-Sunesson – universitetslektor, bitr. prefekt, huvudstudierektor GU
Almut Kelber – professor
Per Lundberg – professor, studierektor FU
Dan E Nilsson – professor, f d ledamot ledningsgruppen, ledamot i universitetskollegiet
Jan-Åke Nilsson – professor, enhetschef Evolutionär ekologi
Ola Olsson – universitetslektor, enhetschef Biodiversitet
Monica Pardon, administrativ chef, ledningsgruppen
Per Persson – professor, medlem i ledningsgruppen
Anders Tunlid – professor, f d ledamot ledningsgruppen
Tobias Uller – professor, medlem i ledningsgruppen
Niklas Wahlberg – professor, chef Biologiska muséet

Händelser/Prefekt 0

Dagordning för FUNs möte den 11/10 -17

Onsdagen den 11 oktober klockan 15.00 har forskarutbildningsnämnden möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson
 3. Fastställande av föredragningslistan
 4. Föregående möte
 5. BLAM 2018. Bl.a. Masterstudenters deltagande
 6. Två viktiga meddelanden till doktorander och handledare:
  • vikten av att doktoranderna tar ut semester under ordnade former
  • genomgående paginering av avhandlingar
 7. De nya antagningsrutinerna
 8. Handledar- och examinatorsmöten ht 17
 9. Ev. övriga ärenden
Forskarutbildning/FUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper 0