Dagordning för GUNs möte den 19/2 -16

Klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Meddelanden
 6. Aktuella ärenden
  Budget 2016: Tilldelning för kurser VT
 7. Övriga frågor
 8. Mötet avslutas
Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper 0

Dagordning för styrelsemötet den 17/2 -16

Den 17 februari klockan 13.15 har institutionsstyrelsen möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Protokolljusterare utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes protokoll (bil.)
 5. Anställningsärenden – tillsvidareanställningar
  • Jochen Smolka, forskare 100% fr o m 2016-03-01 (bil.)
  • Björn Klatt, forskare 100% fr o m 2016-04-01 (bil.)
  • Baojian Ding, forskare 100% fr o m 2016-03-01 (bil.)
  • Maria Strandh, forskare 100% fr o m 2016-04-01 (bil.)
  • Karin Johnson, museiassistent. Utökning av anställning från
   75% till 100% (bil.)
 6. Psykosocial skyddsrond (bil.)
  Föredragande: Anders Brodin
 7. Bokslut 2015 för Biologiska institutionen, exklusive Biologiska
  museet (bil.)
  Föredragande: Monica Pardon
 8. Bokslut 2015 för Biologiska museet (bil.)
  Föredragande: Monica Pardon
 9. Rapport från retreat för institutionens lärare hösten 2015 (bil.)
  Föredragande: Emma Kritzberg
 10. Översyn av biodiversitet
  Föredragande: Christer Löfstedt
 11. Styrelsemöte 13/4. Heldagsmöte med ledamöter och suppleanter
  för långsiktig diskussion om styrelsens arbete kommande tre år
  Föredragande: Christer Löfstedt
 12. Information
 13. Övrigt
Händelser/Kallelse/Möte/Styrelse 0

Minutes from meeting of the Equality group 20/1 -16

Gender equality and equal opportunities group had a meeting 20 January. Among other things they discussed the Biology Equality Action Plan, next Equality coffee and activities. Read more in the minutes from the meeting (pdf).

Händelser/Jämställdhet/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Protokoll från HMS-kommitténs möte den 21/1 -16

Den 21 januari hade kommittén för hälsa, miljö och säkerhet möte. Då diskuterades bland annat dragskåp, sanktionsavgift, medicinska kontroller, arbetsskadetillbud och psykosociala skyddsronder. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Arbetsmijlö/Händelser/HMS/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Protokoll från GUNs möte den 11/12 -15

Den 11 december hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat utbyte med University of Denver, examinatorer, litteraturlista, budget 2016, kurstilldelning och kursutvärderingar. Läs mer i protokollet från mötet (pdf).

Grundutbildning/GUN/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll 0

Minutes from the BDR meeting 18/1 -16

Biology doctoral students council (BDR) had a meeting 18 January. They discussed the guest speaker, NDR meetings and the individual study plan among other things. Read more in the minutes from the meeting (pdf).

BDR/Forskarutbildning/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minutes from the BDR meeting 18/1 -16

Anders Fredriksson – ny servicetekniker

AndersFredriksson Jag heter Anders och jobbar som servicetekniker i verkstaden i Biologihus A. Är gymnasieutbildad El- och teletekniker och har större delen av mitt yrkesliv jobbat inom verkstads- och monteringsindustrin. Har även jobbat som hjälpmedelstekniker och som handledare inom LSS. På fritiden är jag verksam som fotbollstränare, pysslar med huset, trädgården och familjens djur. Tränar även på gym och målar lite tavlor i olja när tid finnes. Bor i Kärrstorp, i den skånska myllan utanför Stehag tillsammans med fru och barn.

Presentation 1

Dagordning för GUNs möte den 29/1 -16

Grundutbildningsnämnden har möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset den 29 januari klockan 13.15. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Meddelanden
 6. Aktuella ärenden
  • Presentation av Bioinformatik, Björn Canbäck
  • Budget 2016
   • Tilldelning för VT
   • Ex-arbete, tilldelning och principer
  • Arbetslivsrepr-grupp
 7. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och mol biologi
  • Mastersprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik
 8. Information från fakultetens utbildningsnämnd
 9. Information om externa utbildningar
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från studieråden
 12. Inkomna kursutvärderingar och kurssammanställningar:
  BIOR73 Mossor – morfologi och artidentifiering, BIOB04 Faunistik,
  BIOC01 Humanfysiologi, TEK292 Biologiska system
 13. Nya kursplaner
 14. Övriga frågor
 15. Mötesdatum under VT: (19 feb?), 18 mars, 15 april, 13 maj, 10 juni
 16. Mötet avslutas
Grundutbildning/GUN/Händelser/Kallelse/Möte/Nämnder och arbetsgrupper Kommentarer inaktiverade för Dagordning för GUNs möte den 29/1 -16

Nina Sandberg – ny personaladministratör

 

NinaSandbergblogg

Mitt namn är Nina Sandberg och jag är ny vikarierande personaladministratör på biologiska institutionen sedan den 11 januari. Till mina arbetsuppgifter hör personaladministrativa ärenden och att hjälpa till med diverse frågor rörande detta. Ni hittar mig på prefektkansliet i Ekologihuset, rum E234.

Jag har en examen i arbetsvetenskap från Högskolan i Halmstad. Tidigare har jag arbetat inom servicebranschen, till största del som hotellreceptionist och då även varit behjälplig en del mer administrativt.

Jag kommer från Halmstad, där jag även bor idag. På fritiden ägnar jag en del tid åt Krav Maga, som jag såväl utövar som är instruktör i. Utöver det umgås jag gärna med nära och kära.

Presentation Kommentarer inaktiverade för Nina Sandberg – ny personaladministratör

Minutes from the BDR meeting 2015-12-11

BDR had a meeting 11 December. Among other things they discussed PhD representatives, the new individual study plan and guest speakers 2016. Read more in the minutes from the meeting (pdf).

BDR/Forskarutbildning/Händelser/Möte/Nämnder och arbetsgrupper/Protokoll Kommentarer inaktiverade för Minutes from the BDR meeting 2015-12-11