Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för GUNs möte 6/5 -22

GUN

Den 6 maj klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll (bifogas)
 5. Meddelanden externt – fakulteten
 6. Meddelanden externt – andra utbildningar
 7. Meddelanden internt, om bland annat:
  • Sammanställning och utvärdering av biologiutbildningen
  • Nya lås på undervisningslokaler Ekologihuset
  • Ny Bi-buss
  • Flytt av GU-kansliet under sommaren
 8. Aktuella ärenden
  • Förslag till beslut: Tilldelning kurser ht 2022 (bifogas)
  • Förslag till beslut: Litteratur kurser ht 2022 (bifogas)
  • Förslag till beslut: Kursutbud 2023 (bifogas)
  • Nya ledamöter GUN: Lärarrepresentanter: Allan Rasmusson (suppleant Olof Hellgren) och Johanna Sjöstedt (suppleant Edith Hammer), Extern representant: Sophie Manner, studierektor kemi (suppleant Maria Swanberg, Biomedicin).
  • Datum GUN-möten ht 2022: 23/9, 21/10 och 2/12
 9. Information från studierådet
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi
  • Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och bioinformatik
 12. Kursplaner/Utbildningsplaner
  • Kursplan BIOR93 (ny 7,5 hp bioinformatikkurs för biologer och molekylärbiologer), bifogas.
  • Kursplan BIOC10 uppdatering förkunskapskrav (skickas nästa vecka).
  • Utbildningsplaner, samtliga fem har reviderats (bifogas, ändringar markerade i gult).
 13. Inkomna kursanalyser: BIO/MOBK01, BIOC11, BIOR87, BIOC05, BIOR78, BIOR41, BINP11, BIOR76, BIOR49, BIOR79, BIOR18 och BIOS14 (bifogas)
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas