Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för GUNs möte den 10/5 -19

Den 10 maj klockan 12.30 har grundutbildningsnämnden möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes protokoll (bifogas)
 5. Meddelanden externt – fakulteten
 6. Meddelanden externt – andra utbildningar
 7. Meddelanden internt (inklusive information från Biblioteket)
 8. Aktuella ärenden
  • Beslut om Kursutbud 2020 (kommer att sändas ut)
  • Beslut litteraturlistor för ht 2019
  • Beslut kursfordringar för de Allmänna Masterspåren i Biologi resp. Molekylärbiologi (kommer att sändas ut)
  • Kursplaner: inga nya
 9. Diskussion: Betyg UK-G eller UK-VG på kandidatexamensarbete?
 10. Diskussion: Kunskap om djurförsök, etikdiskussioner etc inom våra utbildningar (kort underlag bifogas)
 11. Information från studieråden
 12. Information från studievägledarna
 13. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi
  • Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och bioinformatik
 14. Inkomna kursutvärderingar: BIOA10, BIOF06, BIOR78, BIOR49 (ht 17), BIOR14 (ht 17 och ht 18), BIO/MOBK01, BIOR18, BIOR81, BIOC04, BIOC05 (bifogas).
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas
Secured By miniOrange