Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för GUNs möte den 11/3 -22

GUN

Den 11 mars klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Meddelanden externt – fakulteten
 6. Meddelanden externt – andra utbildningar
 7. Meddelanden internt, om bland annat:
  • Uppföljning strategisk plan
  • Kvalitetsutvärdering lägesrapport
  • Biologinätverket i Sverige, möte
  • Planerade kursomläggningar, inklusive termin 4 på kandidatprogrammet i molekylärbiologi
  • Institutionsminibuss, hyrbilsproblematik
 8. Aktuella ärenden
  • Förslag till beslut: Examinatorer ht 2023 (bifogas)
  • Antagningsfrågor, ny arbetsgrupp (Lotta och Tina)
 9. Diskussion: Sammansättning av GUN
 10. Information från studierådet
 11. Information från studievägledarna
 12. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi
  • Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och bioinformatik
 13. Kursplaner/Utbildningsplaner: inga nya, men ny 7,5 högskolepoäng bioinformatikkurs för biologer och molekylärbiologer på gång
 14. Inkomna kursanalyser: BIOR73, BIOR86. BINP16, BIOB12, BIOA10, BIOS08, BIOF06 (bifogas)
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas