Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för GUNs möte den 12/6 -20

GUN

Grundutbildningsnämnden har möte den 12 juni klockan 13.15 i Zoom. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes protokoll (bifogas)
 5. Meddelanden externt – fakulteten
 6. Meddelanden externt – andra utbildningar
 7. Meddelanden internt, om bl.a.:
  • Coronaläget inför ht 20 (campus eller on-line, praktiska moment, social distans under föreläsningar etc.)
  • Skåp i Biologihuset
  • Betalande studenter, preliminära siffror inför ht 20
 8. Aktuella ärenden
  • Förslag till beslut: Fastställande av kurstilldelning 2021 (bifogas)
  • Förslag till beslut: Litteraturlista för kurser ht 20 (bifogas)
  • Ansökningar om avvikelse från Kursplan vt 20 (bifogas)
  • Studentbarometern 2017, sammanställning
 9. Information från studierådet
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi
  • Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och bioinformatik
 12. Kursplaner/Utbildningsplaner: Kursplaner BIOR86 och BIOR87 fastställda, BIOR88 är på sista granskning.
 13. Inkomna kursutvärderingar: BIOR17, BIOR41, BIOR67, BIOR83, BIOR85, BINP28
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas