Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för GUNs möte den 22/11 -19

Den 22 november klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes protokoll
 5. Meddelanden externt – fakulteten
 6. Meddelanden externt – andra utbildningar
 7. Meddelanden internt
 8. Aktuella ärenden
  • Förslag till beslut: Information till studenterna om djur (bifogas)
  • Förslag till beslut: BIOC11 Human- och zoofysiologi 15 hp ska kunna ersätta BIOC01 Humanfysiologi 15 hp (bifogas)
  • Förslag beslut: Litteraturlista för kurser vt 2020 (kommer att skickas ut)
  • Code of conduct (bifogas)
  • Canvas: på vilka kurser vt 2020?
  • Datorbehov: bilda arbetsgrupp
  • Budget för GU 2020
 9. Information från studierådet
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi
  • Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och bioinformatik
 12. Kursplaner: BIOY10 och MOBY10 fastställda
 13. Inkomna kursutvärderingar: BIOF03, BIOC02, BIOR75, BINP29
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas