Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för GUNs möte den 27/1 -23

GUN

Klockan 13.15 den 27 januari har grundutbildningsnämnden möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Meddelanden externt – fakulteten
  • Öppet hus 2023 blir 19 mars
  • Ny vice ordförande UN: Sophie Manner
  • Planering för Astronomi o teoretisk fysiks GU-del
  • LUNA ordnar studentrepresentanter och studentinlagor till Kvalitetsutvärderingen
 6. Meddelanden externt – andra utbildningar
 7. Meddelanden internt
  • Ventilationsbyte sommar 2023, påverkan på GU
  • Våra självvärderingar till Kvalitetsutvärderingen
 8. Aktuella ärenden
  • Hantering av HMS-ärenden
  • Förslag modifierad formulering i tidigare beslut: Handledare vid Biologiska institutionen (bifogas)
 9. nformation från studierådet
 10. Information från studievägledarna (inklusive ansökningssiffror)
 11. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi
  • Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och bioinformatik
 12. Kursplaner/Utbildningsplaner: inga aktuella.
 13. Inkomna kursanalyser: BIOC10 vt 22, BIOC10 ht 22, BIOC01, BIOR11 och BIOR86 (bifogas, ev kommer någon ytterligare att sändas ut under veckan)
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas