Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för GUNs möte den 31/1 -20

Den 31 januari klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes protokoll (bifogas)
 5. Meddelanden externt – fakulteten
 6. Meddelanden externt – andra utbildningar
 7. Meddelanden internt, om bl.a.:
  • Utbildningsplaner
  • Hantering kursvärderingar
  • Diskussioner om masterprogram
  • Ombyggnad D225-226
  • Möblering etc Biologihuset
 8. Aktuella ärenden
  • Förslag till beslut: Fastställande av examinatorer vt 20 (bifogas)
  • Ekonomi – utfall GU 2019.
 9. Information från studierådet
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi
  • Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och bioinformatik
 12. Kursplaner: inga ärenden
 13. Inkomna kursutvärderingar: BIOR72, BIOR70, BIOR73, BIOB12, BIOR69, BIOR58, BIOC01, BIOR63, BIOS08, BIOF08, BIOB11, BIOR31, BIOR66 (bifogas – men pga det stora antalet inkomna kursutvärderingar skickas en kort sammanfattning av dessa ut innan mötet)
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas