Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för GUNs möte den 8/2 -19

Den 8 februari klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte i Synpunkten i Biologihus B. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes minnesanteckningar
 5. Meddelande och diskussion: GUN – formalia och former
 6. Meddelanden externt – fakulteten: Canvas, Rättighetslistan har strandat
 7. Meddelanden externt – andra utbildningar: Biomed, LTH, Miljöv
 8. Meddelanden internt: Ny prefekt, ny studierektor och Caroline Isaksson ny koordinator för kandidatprogrammet i Biologi, Lärardag 28/11, rutiner för buss/bilbokning mm.
 9. Aktuella ärenden
  • Beslut om utvärderingar av kurser och utbildningar, se bilaga
  • Beslut om riktlinjer tilldelning och ersättningar i samband med examensarbeten, projekt och praktik, se bilaga
  • Beslut kursfordringar för utbildningar, se bilaga
  • Kursplaner: BIOC11 Human- och zoofysiologi (bifogas), BIOR85 Immunologi (fastställd bifogas), Nya kandidatexjobbskursplaner BIO/MOBK02, samt 30 hp BIO/MOBK12(?) på G.
 10. Diskussion: Betyg UK-G eller UK-VG på kandidatexamensarbete?
 11. Information från studievägledarna, bl a antagningssiffror
 12. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och mol biologi
  • Masterprogram i biologi, mol biologi och bioinformatik
 13. Information från studieråden
 14. Inkomna kursutvärderingar och kurssammanställningar: BINP16, BIOR69, BIOC01, BIOB05, BIOR58, BIOR79, BIOR11, BIOR73, BIOR65
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas