Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning till GUNs möte den 18/10 -19

Grundutbildningsnämnden har möte den 18 oktober klockan 13.15 i Stora konferensrummet. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes protokoll (bifogas)
 5. Meddelanden externt – fakulteten
 6. Meddelanden externt – andra utbildningar
 7. Meddelanden internt
 8. Aktuella ärenden
  • Uppföljning: Kunskap om djurförsök, etikdiskussioner etc inom våra utbildningar (Bodil)
  • Code of conduct
 9. Information från studieråden
 10. Information från Biblioteket (Frida Rosengren)
 11. Information från studievägledarna, inklusive studentantal
 12. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi
  • Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och bioinformatik
 13. Kursplaner (inga nya)
 14. Inkomna kursutvärderingar: BIOR39, masterexamensarbeten
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas