Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

GUN-möte 10/3 -23

GUN

Den 10 mars klockan 13.15 har grundutbildningsnämnden möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Meddelanden externt – fakulteten:
  • EDU-lab
  • Hållbarhetsplan för fakulteten
  • Enheten för undervisningsstöd
  • Hemvist för vissa fysikkurser
 6. Meddelanden externt – andra utbildningar
 7. Meddelanden internt, om bland annat:
  • Kvalitetsgranskningen: Självvärderingar klara
  • Möjligheter att göra kursutvärdering i Canvas undersöks
  • Nationellt möte med Biologiutbildningarna i Sverige
 8. Aktuella ärenden
 9. Förslag till beslut: Examinatorer höstterminen 2023 (bifogas)
 10. Uppdaterade instruktioner för tentavakter
 11. Information från studierådet
 12. Information från studievägledarna
 13. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi
  • Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och bioinformatik
 14. Kursplaner/Utbildningsplaner: inga aktuella
 15. Inkomna kursanalyser: BIOC11, BINP16, BIOR89, BIOR51, BIOR83, BIO/MOBK01, BIOR85, BIOR78 och BIOS14 (bifogas)
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas