Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från GUN-mötet 31/1 -20

Den 31 januari hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat nytt masterspår, ombyggnad av datorsal, möblering i Biologihuset, bokslut 2019, antagningssiffror och kursutvärderingar. Läs mer i protokollet från mötet på vår internwebb (pdf; 145 kB, nytt fönster).