Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från GUNs möte 6/5 -22

GUN

Den 6 maj hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat utvärdering av biologiutbildningen, nya lås på undervisningslokaler i Ekologihuset, bibliotekets meröppet, kurstilldelning, litteratur, kursutbud, ansökningssiffror naturvetenskapligt kandidatprogram, examination av masterexamensarbeten, kursplaner, utbildningsplaner och kursanalyser. Läs hela protokollet på vår internwebb.