Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Protokoll från GUNs möte den8/5 -20

GUN

Den 8 maj hade grundutbildningsnämnden möte. Då diskuterades bland annat höstens undervisning, introtermin för universitetsstudier, fakultetsstöd under corona, undervisningen på institutionen under corona, utbytesavtal för 2021–2027, kursfordringar för masterprogrammen akvatisk ekologi och medicinsk biologi, kursbudget 2021, dispenser för praktik- och fältmoment, ändring av utbildningsplaner, ny schemamall, internationell antagning och kursutvärderingar. Du hittar protokollet på vår interna webbplats.