Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för GUNs möte den 23/9 -22

GUN

Klockan 13.15 den 23 september har grundutbildningsnämnden möte i Stora konferensrummet i Ekologihuset. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötesprotokoll (bifogas)
 5. Meddelanden externt – fakulteten
  • Beräkningsvetenskapsmaster på gång, ger ytterligare 20 helårsstudieplatser till fakulteten.
  • Kvalitetsutvärdering 2023: ”Kappa” och ”Pilotsjälvvärdering” snart klara. Huvudgranskare finns nu för utvärdering av våra program.
  • Examenshögtiden 2023: söndag 4/6
 6. Meddelanden externt – andra utbildningar
 7. Meddelanden internt, om bland annat:
  • Verksamhetsdialog genomförd
  • Nya masterspåret i Evolutionsbiologi har startat
  • Antagningsstatistik (Lotta och Tina)
  • R! workshopserie startad av doktorander
  • Juana Bernal börjar med studievägledning
  • Alumnnätverket ska återaktiveras
  • Påminnelse om Lärardagen 17/11
 8. Aktuella ärenden
  • Schema för period 1 höstterminen måste in 15/5 för att lokalbokningen ska fungera. Schema behöver inte vara detaljklart för att skickas in, bara tider för föreläsningar och praktiska moment är inlagda.
  • Målsättning om rättning av tentor inom 10 arbetsdagar. Detta underlättar för bland annat omtentor. Bra om huvudlärare redan i samband med schemaläggning påminner rättande lärare att planera in tid för rättning direkt efter tentan.
  • Förslag till beslut: Handledare för examensarbeten, vilka kan vara huvud- respektive biträdande handledare (bifogas).
  • Diskussion: ska vi försöka ha fixa ”tidspass” i alla scheman, till exempel 8.30-10.15, 10.30-12.15, 13-14.45, 15-16.45? Skulle underlätta lokalbokningen och uppmuntra till kortare föreläsningspass.
 9. Information från studierådet
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi
  • Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och bioinformatik
 12. Kursplaner/Utbildningsplaner: inga aktuella. Ändringar av vissa akvatiska kursplaner planeras.
 13. Inkomna kursanalyser: BIOB10, BIOB11, BIOF08, BIOR25, BIOR52, BIOR72, BIOR81, BIOA11, MOBA03, BIOR20, BIOR21, BIOR56, BIOR63, BIOS13 och BINP28 (bifogas)
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas