Biologibloggen

Biologiska institutionen | Lunds universitet

Dagordning för GUNs möte den 8/5 -20

Grundutbildningsnämnden har möte den 8 maj klockan 13.15 via Zoom. Följande står på dagordningen:

 1. Mötet öppnas
 2. Justeringsperson utses
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Föregående mötes protokoll
 5. Meddelanden externt – fakulteten
 6. Meddelanden externt – andra utbildningar
 7. Meddelanden internt, om bl.a.: Coronaläget, speciellt inför ht 20
 8. Aktuella ärenden
  • Förslag till beslut: Fastställande av kursutbud 2021 (bilaga)
  • Ansökningar om dispenser från LU:s beslut om on-line undervisning (bilagal)
  • Förslag till beslut: Ändringar av utbildningsplaner (bilaga)
  • Förslag extra GUN-möte: 12 juni 2020
  • Förslag datum för GUN möten ht 20: 11/9, 16/10, 27/11
 9. Information från studierådet
 10. Information från studievägledarna
 11. Information från koordinatorerna
  • Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi
  • Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och bioinformatik
 12. Kursplaner/Utbildningsplaner: Ändringar av kursfordringar för Akvatisk ekologi, Medicinsk biologi (se ovan).
 13. Inkomna kursutvärderingar: BIOR18, BIOA10, BIOR84, BIOR78, BIOB10, BIOR77, BIOS14, BIOC05
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas